Door een veranderend klimaat komt extreme regenval steeds vaker voor. Overheden, bedrijven en particulieren willen weten of hun regio wel veilig genoeg is. Daarom moet vanaf 2019 iedere gemeente een stresstest hebben. De gemeente Gouda kan niets zeggen over een stresstest en verwijst door naar het rioleringsplan 2014 - 2018 waarin het woord ‘wateroverlast’ schittert in afwezigheid.

Door een stresstest krijgen bedrijven, overheden en particulieren inzicht hoe kwetsbaar hun regio is wanneer er extreem veel regen valt. Dit zal in de toekomst meer voorkomen door klimaatveranderingen.

Op 1 mei 2015 kwam de gemeente Gouda met een rioleringsplan. Dit plan zou onder andere wateroverlast in de toekomst zo veel mogelijk moeten beperken. Want zoals in het rapport ook al staat: “Gouda kende de afgelopen jaren enkele situaties met wateroverlast.” Zoals op 28 tot 30 Juli 2014 toen er ruim 60 meldingen van wateroverlast kwamen uit Gouda.

Toch staat in het gehele rapport van 221 pagina’s maar drie keer het woord ‘wateroverlast’ en wordt een stresstest zelfs geen enkele keer genoemd.

De gemeente verwijst keurig naar het rioleringsplan maar daar wordt de Gouwenaar dus ook niet veel wijzer van.

Al met al is het onduidelijk wat de gemeente Gouda in de toekomst wil doen om wateroverlast te voorkomen en is van een stresstest nog geen sprake.