Voor de ontwikkeling van nieuwbouwwijk Westergouwe zijn er afgelopen week voorbereidingen getroffen voor een aantal omleidingen. Door een administratieve fout werden de verkeersborden eerder geplaatst dan dat de omwonenden op de hoogte waren gesteld.

De nieuwbouwwijk wordt zo duurzaam mogelijk gerealiseerd en maakt minder gebruik van aardgas. In plaats van aardgas wordt er gebruik gemaakt van het electriciteitsnet. Een nieuwe kabel van het centrum naar het westen van de stad moet deze vraag opvangen. Om de overlast voor de Gouwenaars te beperken worden er verschillende maatregelen getroffen. Wij spraken hierover met Eline Blom van AGEL adviseurs.