In het laatste decennium heeft Gouda verschillende stappen gezet om de duurzaamheid in de stad te verbeteren. Ondanks dat bungelt Gouda al lang onderaan de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex, de lijst van de meest duurzame gemeentes, en afgelopen jaar zijn de scores zelfs gedaald. Hoe wordt hierop gereageerd? En wat wordt hier aan gedaan?

Teun Bokhoven is de voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame energie, dé organisatie van ondernemers die streeft naar duurzame energie in Nederland. Hiernaast is Bokhoven voorzitter van het Duurzaamheidsplatform Gouda (DPG). Dit platform is in 2014 opgericht, nadat bleek dat Gouda ergens onderaan stond op de lijst van duurzame gemeentes. Met het DPG probeert Bokhoven te bereiken dat bedrijven en woonprojecten in en rondom Gouda zo duurzaam mogelijk worden. Volgens Bokhoven zal Gouda in de komende jaren stappen moeten zetten die leiden tot een duurzamer Gouda. Maar na de oprichting van de DPG is weinig vooruitgang te zien in de weg naar het milieuvriendelijke Gouda.

Ook de gemeente Gouda neemt stappen om te klimmen op de GDI, de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex. Op 9 december 2015 heeft Gouda besloten een vierjarenplan op te stellen om de duurzaamheid van de stad te verbeteren. Volgens het coalitieakkoord ‘Gouda daagt uit!’ wil de stad de komende jaren tot een van de duurzaamste gemeentes behoren en een voorbeeldrol vervullen op het gebied van duurzaamheid. Maar één jaar na de start van het uitvoeringsprogramma voor duurzaamheid in 2016, zijn de scores van Gouda gedaald. Hoe is het mogelijk dat, ondanks het plan van de gemeente, er sprake is van een slechtere score op het gebied van duurzaamheid?

Naast de plannen van de gemeente, maken ook de Goudse inwoners, scholen en andere organisaties zich hard voor de duurzaamheid. Met het uitvoeringsprogramma duurzaamheid van Gouda, verspreid over de jaren 2016-2019, hebben ze al een heel plan opgesteld. Met name de scholen zijn interessant om naar te kijken. Wellicht leiden de plannen van de gemeente tot het begin van de bewustwording over duurzame energie bij de jeugd. Hier komen een aantal dingen bij kijken: de uitvoering en de betrokkenheid van, en de financiering door de ouders. Wat zijn de scholen precies van plan en in welk opzicht zien we hun betrokkenheid terug in de praktijk? Wordt Gouda mede door middel van de scholen steeds duurzamer?

In de Goudse wijk Westergouwe is in 2015 de bouw gestart van de eerste duurzame woningen. De ‘waterwoningen’ zoals VolkerWessels vastgoed en de gemeente Gouda de woningen noemen, zouden 10 procent groene energie moeten verzorgen en het streven is om de woningen geheel energiezuiniger te maken. Maar dit streven valt tegen, doordat een groot deel van de woningen in de wijk nog op gasleidingen aangesloten kan worden. En dat terwijl de overheid er juist naar streeft om in 2030 niet meer het grootste deel van de energie uit aardgas te halen. Ook draagt dit gegeven bij aan het lage cijfer van de duurzaamheidsindex en laat dus zien dat de wijk niet zo groen is als hij lijkt te zijn. Wat vinden de inwoners van de wijk belangrijk over duurzaamheid? En wat vindt het bestuur van VolkerWessels vastgoed ervan dat de mensen met wie de projectontwikkelaar samenwerkt (de gemeente Gouda) te weinig doen op het gebied van duurzaamheid?

Al deze vragen worden behandeld met de hierboven genoemde partijen. In de loop van volgende week hopen wij erachter te komen, hoe Gouda milieuvriendelijker kan worden en krijgen we een beter beeld van de plannen over de weg naar een zo duurzaam mogelijk Gouda. Gaat deze stad met haar kazen, kaarsen en siroopwafels eindelijk uit de onderkant van de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex ontsnappen?