Als bijzonder mooi en fantasierijk wordt de jubileumexpositie van de Waddinxveense Kunst Kring beschreven. Kistjes die creatief gevuld zijn door leden en donateurs worden tentoongesteld op 28, 29 en 30 september in de Remonstrantse kerk in Waddinxveen. Dit is de laatste expositie van het 30e jubileumjaar van de Waddinxveense Kunst kring. Wat betekent deze vereniging nou eigenlijk voor de leden en voor Waddinxveen na 30 jaar?

 

Ik heb gesproken met de voorzitter van de Waddinxveense Kunst Kring Theo van der Velde en lid Anja Postmus.