Op 16 januari werd bekend gemaakt dat Houten de fietsstad van het jaar was geworden. Volgens een artikel in EenVandaag kon Gouda daar een mooi voorbeeld aan nemen. Gouda viel net buiten de top 100 en op een schaal van 1 tot 5 scoorde Gouda een 3,5. Zo slecht klinkt dat nog niet, maar de Gouwenaren laten het er niet bij zitten en zien ruimte voor verbetering.

Afgelopen oktober bleek uit een enquête van de Fietsersbond dat je in Gouda de meeste kans liep om nat gereden te worden op de fiets. Landelijk gezien loopt Gouda de meeste kans op wateroverlast op het fietspad. De enquête werd gebaseerd op de ervaringen van fietsers en was opgesteld in het kader van de Fietsstad 2018. Vorig jaar had de Goudse politiek al beloofd om de fiets een hogere prioriteit te geven.

Voordat de enquête van de Fietsersbond was uitgebracht had Gouda al een nieuw mobiliteitsplan opgesteld voor 2017 tot 2026. De vijf prioriteiten zijn: het verbeteren van onveilige locaties en routes, structuuringrepen in het wegennet om de bereikbaarheid leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren, kwaliteitsverbetering van fietsroutes, het uitbreiden en verbeteren van parkeerdiensten en verkeersmanagement. Met een focus op de fiets, veilig verkeer en betere spreiding van autoverkeer zou dit mobiliteitsplan ervoor zorgen dat het Goudse verkeer voor iedereen prettig blijft. Wat GroenLinks betreft zou dit plan ertoe moeten leiden dat Gouda eindelijk eens wordt genomineerd als Fietsstad 2020.

Michel Klijmij, fractievoorzitter van GroenLinks, vindt dat het zeker beter kan. “We zijn er erg veel mee bezig geweest de afgelopen tijd. We hebben vooral het plan van de afgelopen jaren uitgevoerd, zoals meer 30 km per uur wegen in plaats van 50 km. We hebben ons ook gericht op betere fietspaden, door de verzakking raken de boomstamwortels onder het fietspad en dat is zeker voor ouderen onprettig. Maar daar zijn afspraken voor gemaakt en het geld is al geregeld, dus dat gaat ook echt gebeuren de aankomende tijd”.

Het Mobiliteitsplan 2017-2026 is niet alleen geïllustreerd met zorgeloze fietsers op verkeersluwe singels. Het staat vol duurzame intenties zoals, fietsen aantrekkelijk maken voor toeristen, minder vrachtwagens en het inzetten van elektrisch vervoer.