Taal is belangrijk voor de productiviteit binnen een bedrijf, daarom vond de ondernemersbijeenkomst voor het taalakkoord in Gouda op donderdag 21 september plaats. Het evenement voltrok zich in de Raadskamer van het Goudse stadhuis. Naast de vele ondernemers was er ook een aantal gastsprekers aanwezig. Onder andere Emmy Rijsdijk van het taalhuis en Yin Kwan Tang van de stichting lezen en schrijven.

Het doel van het taalakkoord

Het uiteindelijke doel van dit taalakkoord is  om de productiviteit binnen het bedrijf te stimuleren maar vooral om miscommunicatie te voorkomen. De overheid heeft dit jaar 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor werknemers die problemen ondervinden met  taal aangezien het taalniveau waaraan werknemers moeten voldoen niet altijd gehaald wordt. Miscommunicatie is veelvoorkomend tussen werkgever en personeel maar beperkt zich niet tot de werkvloer.

Subsidieaanvraag

Vanaf 1 januari 2018  is het mogelijk om subsidie aan te vragen. Het is de bedoeling dat de werkgevers die graag subsidie zouden willen ontvangen er vroeg bij zijn, want op is op. Op de site www.telmeemettaal.nl is alles over de subsidieaanvraag terug te vinden.

Taalhuis

Emmy Rijsdijk van het taalhuis vertelde over de spreekuren die er in de bibliotheek plaatsvinden voor mensen die de taal graag zouden willen leren, de week van 11 september stond in het teken van de alfabetisering. En in die week opende de Chocoladefabriek ook zijn deuren voor mensen die graag een taalmaatje zouden willen, om de taal beter te kunnen beheersen.

Stichting lezen en schrijven

Yin-Kwan Tang van de stichting lezen en schrijven was ook van de partij, ze was een van de gastsprekers en door middel van een quizje hield ze de aandacht van de luisteraars vast. De quiz ging vooral over de cijfers van laaggeletterdheid in Nederland. Met laaggeletterdheid worden de mensen bedoeld die grote moeite hebben met de taal begrijpen, lezen, schrijven en rekenen. In Nederland zijn ongeveer 2,5 miljoen mensen boven de zestien laaggeletterd.