Gouda scoort al een aantal jaar niet bepaald hoog op de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI), maar dit jaar heeft Gouda haar dieptepunt bereikt. Van de 388 gemeentes scoren alleen Heerlen, Kerkrade en Bellingwedde slechter dan Gouda. Scores die onder andere gedaald zijn, zijn de CO2-uitstoot van woningen, de energiebesparing van woningen en de algemene GDI score.

Gouda wil actief aan de slag met het thema duurzaamheid en daarom is er in december 2015 de maatschappelijke vergroeningsagenda opgesteld. In 2016 verscheen het uitvoeringsprogramma duurzaamheid voor de periode 2016-2019. Het coalitieakkoord “Gouda daagt uit!” stelt hierin een aantal doelen, waaronder dat Gouda de komende jaren tot een van duurzaamste gemeenten gaat behoren en dat ze een voorbeeldrol zullen vervullen op het gebied van duurzaamheid. Ook stellen ze een aantal kleinere doelen, zoals tenminste 1,5 procent energiebesparing per jaar en een reductie van CO2-uitstoot met minimaal 25 procent in 2020.

Om deze doelen te bereiken, is er natuurlijk ook geld nodig. In de ‘Kadernota 2014-2018’ en de ’Programmabegroting 2015-2018’ is een meerjarig budget hiervoor gereserveerd. Voor 2016 is er 75.000 euro beschikbaar en het resterende bedrag uit 2015 van 25.000 euro wordt overgeheveld. Honderdduizend euro was er dus beschikbaar in 2016 en toch zijn de scores van Gouda in de GDI gedaald.

Volgens de Gemeente Gouda valt het allemaal wel mee. Zij verwijzen naar de pagina ‘indicatoren’ op de site van de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex. “Zoals je hier ziet en kan lezen, hanteert de GDI een zeer brede definitie van het begrip duurzaamheid. Begrippen als solvabiliteit (de financiële positie van de gemeente), werkloosheidscijfers of woonlasten worden hier meegewogen in de index. Dat is dus anders dan de eerdere Duurzaamheidsmeter, waar Gouda altijd bovengemiddeld scoorde”, zegt woordvoerder Peter Oet.

De lokale duurzaamheidsmeter hanteerde inderdaad andere indicatoren. De resultaten lopen tot 2014. “Sinds een paar jaar geleden de GDI is ingevoerd, staat Gouda opeens onderaan. Dat heeft alles er mee te maken dat Gouda een compacte en dichtbevolkte stad in de Randstad is zonder buitengebied. Daar kunnen we weinig aan veranderen.”

Peter Oet vertelt ook dat de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex niet helemaal is zoals het lijkt. “Zoals je ook bij de indicatoren ziet staan, suggereert GDI 2017 cijfers uit 2017 te hebben gebruikt, maar slechts een enkel cijfer is uit 2016 of 2017. Voor veel andere scores worden oudere cijfers gebruikt uit 2012, 2013, 2014 en 2015.”

Ondanks dat belooft de Gemeente Gouda wel te kijken hoe het komt dat Gouda gezakt is op de lijst en waar punten van verbetering mogelijk zijn. “Bijvoorbeeld op het gebied van afvalscheiding”, zeg Peter Oet, “want waar we kunnen verbeteren, gaan we dat zeker doen.”