Kinderen zijn de toekomst, dus alles wat we ze nu bijbrengen is een streepje voor in de toekomst. Als ze duurzaamheid zouden introduceren op scholen zou dat kunnen leiden tot een begin van de bewustwording over energie bij de jeugd. Volgens het uitvoeringsprogramma duurzaamheid van de gemeente Gouda willen ze dat dan ook graag bereiken. 

In het programma hebben ze een halve pagina besteedt aan de schoolbesturen. Hierin staat wat Gouda wil bereiken en hoe, het liefst voor 2019. De gemeente Gouda wil een informatiebijeenkomst organiseren om belangstelling bij de scholen op te wekken. De scholen die dan ook daadwerkelijk belangstelling hebben, krijgen een energiescan aangeboden, wat gepland staat voor 2017. De scan geeft inzicht in de mogelijkheden die zo’n school zou hebben om vervolgens aan de slag te kunnen gaan. De scholen krijgen dan ondersteuning van Green Deal die een ander programma voor scholen heeft ontwikkeld op vlak van advisering en de financiële realisatie. Volgens Green Deal willen ze voor scholen een duurzaam en betaalbaar gebouw creëren dat zorgt voor een gezonde leer- en werkomgeving. Green Deal wil ervoor zorgen dat schoolbesturen en gemeenten toegerust zijn om samen de verduurzaming van schoolgebouwen aan te pakken, zodat zij daadwerkelijk in actie komen.

De energiecoöperatie Gouda sluit zich aan bij deze visie. Zij zijn een zelfstandige bewonersorganisatie zonder winstoogmerk of commerciële belangen met bedrijven. Ze zijn er voor iedereen die aan de slag wil met duurzaamheid en energiebesparing. Één van hun projecten is speciaal ontwikkeld voor scholen. Zij willen de scholen voorzien van zonnepanelen. Het doel daarvan is het bereiken van energiebesparing en minder CO2-uitstoot, lagere energielasten voor de school en betrokkenheid van leerlingen en hun ouders. Martin Dolkamp van energiecoöperatie Gouda vertelt dat hun project een jaar geleden van start is gegaan. Martin: “Het is voor scholen een enorme investering. Daarnaast moet goed gekeken worden naar het schoolgebouw. Vanwege de dakconstructie kan het plaatsen van zonnepanelen nog een probleem zijn.”

Martin vertelt ook dat het nog niet gelukt is scholen te werven. Dat komt omdat de meeste basisscholen onderdeel zijn van een koepel met meerdere scholen. Hierdoor moeten ze eerst goedkeuring krijgen door het hoofdkantoor. Ondanks dat het nog een lange weg lijkt, gelooft Martin dat de scholen een grote invloed gaan hebben op de toekomst van duurzaamheid.