Vanaf 23 januari gaan veertien Goudse bassischolen met een volledig rookvrij schoolplein het nieuwe jaar in en dat zal ingewijd worden met een feestelijke opening bij Bassischool de KAS in Korte Akkeren.

De volledig rookvrije schoolpleinen is een initiatief van GGD Midden Nederland samen met de Brede School Gouda met als uitgangspunt deelname aan een landelijke campagne van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Met de campagne ‘op weg naar een rookvrije generatie’ wordt er alles aan gedaan om de volgende generatie rookvrij te maken en de kinderen die geboren zijn vanaf 2017 nooit in aanraking te laten komen met sigaretten.

Rookvrije Generatie: “Rookvrij opgroeien willen wij vanzelfsprekend maken. Ieder kind dat geboren wordt, moet de kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien. Dit kan in een rookvrije omgeving, zonder de verleiding van glimmende pakjes en toegevoegde smaakjes aan sigaretten en met goede voorbeelden om zich heen.”

Bij de opening bij basisschool de KAS zal dan ook een bordje onthuld worden van de rookvrije generatie, die aangeeft dat de school compleet rookvrij is. De rest van de meewerkende scholen zullen hetzelfde bordje ontvangen. De bordjes zullen gesponsord worden door het Longfonds.

De opening begint om twee uur ’s middags op het schoolplein van basisschool de KAS.