Sinds 1 januari 2018 is het nieuwe afvalbeleid ‘Afval scheiden Loont’ van start. Hierbij wordt het scheiden van afval beloond met lagere kosten voor de afvalstoffenheffing. Het is nu al te zien aan de inzamelresultaten dat de hoeveelheid gescheiden afval sterk aan het stijgen is.

De inzameling van plastic, metaal en drankenkartons (PMD) verdubbelde bijna. Groente-, fruit- en tuinafvalinzameling (GFT) stijgt met 13%, glasinzameling met 9% en papierinzameling heeft de kleinste stijging met 3%. Door de stijging van deze afvalinzamelingen, is de hoeveelheid ingezameld restafval gedaald met ruim 10%. Dit komt mede doordat het PMD afval beter van het restafval wordt gescheiden, waardoor de restafvalcontainer minder vaak geleegd hoeft te worden. De totale hoeveelheid afval is met 2% gedaald.

In de aanloop naar het nieuwe afvalbeleid, hebben de gemeente en Cyclus, het bedrijf dat zorgt voor afvalinzameling, (straat)reiniging en gladheidsbestrijding , al maatregelen genomen. Zo zijn er 16.000 grijze containers vervangen door nieuwe containers met een chip, hierdoor kan er gemeten worden hoe vaak deze wordt geleegd. Deze nieuwe containers zijn in de tussen tijd al getest met de inzamelvoertuigen ofwel vuilniswagens. Ook is er voor gezorgd dat de speciale gele restafvalzakken op 1500 adressen in de binnenstad is bezorgd. Daarnaast is er een regeling gekomen voor inwoners met veel medisch afval, zij kunnen nu een tegemoetkoming krijgen hiervoor. Er is ook voor gezorgd dat de inworpopening van een ondergrondse container groot genoeg is voor vuilniszakken van 30 liter, ofwel de opening wordt kleiner.

Met het nieuwe afvalbeleid, komen ook meer nieuwe regelingen. Zo kunnen inwoners vanaf februari op de website van Cyclus (www.cyclusnv.nl) zien hoe vaak ze restafval hebben aangeboden. Daarnaast worden er 40 nieuwe GFT verzamelcontainers in de binnenstad en bij hoogbouw geplaatst. Ook worden er 380 bestaande GFT verzamelcontainers vervangen. Er wordt ook een evaluatietest gehouden om te kijken hoe efficiënt de nieuwe opening van de ondergrondse container is.

Ook wordt er op dit moment streng gecontroleerd op afval dat niet volgens de regels wordt aangeboden. Hier zijn twee toezichthouders van Stadstoezicht streng mee bezig. Personen die afval verkeerd plaatsen en achterhaald kunnen worden, kunnen een boete krijgen voor de opruimingskosten van hun afval. Deze handhaving gaat het komende jaar nog door.