Nu de zomer er weer aan komt, zitten de Goudse terrassen steeds voller. De gemeente Gouda heeft in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) een aantal regels staan op het gebied van terrassen. Eén van die regels is dat restauranteigenaren zich dienen te houden aan de afmetingen van hun terras. Twee Goudse café-eigenaren vertellen hoe streng de gemeente daadwerkelijk is op het gebied van terrasafbakening.