De Vreedzame school is een programma voor basisscholen waarin kinderen samen problemen op leren lossen, gehoord en gezien worden. Om dit na te kunnen leven is de Begroetingsdag bedacht. De quote van de Vreedzame school is dan ook: “Ik heb je gezien, jij hoort er ook bij”.

Basisschool de Bijenkorf mocht zichzelf de eerste Vreedzame school in Gouda noemen. Ook De Brede school Gouda helpt mee met het organiseren van deze dag. Zij levert docenten en helpt met het maken van de planning. Het begon klein, de opening was op het schoolplein van basisschool de Bijenkorf, maar inmiddels is deze dag uitgegroeid tot een evenement waar veel planning bij komt kijken.

Op woensdag 27 september worden alle belangstellenden verwacht op het voetbalveld bij Olympia, waar de dag feestelijk wordt geopend.

Het doel van deze dag is dat iedereen elkaar ontmoet en begroet. Om dit te bereiken zijn er meerdere activiteiten gepland voor kinderen van de basisschool, de middelbare school en de bewoners uit de omliggende wijken. Onder andere basisschool de Bijenkorf en de Wethouder Luidensschool doen mee. De directeuren van beide scholen vertelde over de activiteiten. De kleuters van deze scholen krijgen dansles van echte dansdocenten. Scholieren van het GSG Leo Vroman lezen voor aan de groepen 3 en 4. Leerlingen uit de groepen 5 tot en met 7 mogen sporten bij Olympia. Samen met ouders en wijkbewoners gaan de leerlingen van groep 8 de smultuin bezoeken. Middelbare school De Meander maakt het voor vluchtelingen mogelijk hun verhaal te vertellen.