"Het doel is niet om al onze leerlingen het christelijk geloof aan te praten; we zijn geen kerk," vertelt Marja van Gurp, directrice van de locatie Lyceum-Havo. Op de christelijke middelbare scholen van scholengemeenschap de Goudse Waarden in Gouda wordt uiteraard lesgegeven vanuit een christelijk perspectief. De leerlingen worden hier gestimuleerd om hun mening over levensbeschouwing te formuleren.

“In de onderbouw worden alle religies behandeld, heel uitgebreid. In de bovenbouw komen ze ook aan de orde, maar daar gaat het meer over hoe je je verhoudt tot een religie. Je mag alles geloven, maar je moet er wel woorden aan kunnen geven,” zegt Marja over de les godsdienst bij de Goudse Waarden. Havoleerlingen en vwo’ers krijgen aan het eind van hun middelbareschoolcarrière ook een schoolexamen op gebied van geloof.

Zo staan de leraren aan het begin van iedere dag stil bij godsdienst. De leraren lezen bijvoorbeeld verhalen uit Oase magazine voor en bespreekt deze verhalen met de leerlingen. Deze dagopening past zich in sommige gevallen ook aan aan de les: zo worden de dagopeningen tijdens de lessen van de moderne vreemde talen ook in die talen gegeven.

Gedurende het jaar zijn er verschillende activiteiten rondom geloof. De leerlingen gaan door middel van projecten aan de slag met godsdienst. Bij het project ‘Godsdienst en Wetenschap’, bijvoorbeeld, moeten leerlingen nadenken over hoe je de wetenschap en geloof verbindt. Ook is er op het vmbo elke week een centrale opening met een religieus thema. Hier wordt uiteraard ook de Bijbel opengeslagen.

Volgens Marja van Gurp blijft je eigen ontwikkeling tegenover religie centraal staan: “Probeer te ontdekken wat jou wél drijft. Het is niet aan ons om daar iets van te vinden, maar dat je in ieder geval het onderzoek met jezelf aangaat of er iets is wat jou drijft en of dat een god is, dat ontdek je vanzelf in je leven.”