Walter en Marjolein, inwoners van Gouda mogen op 21 maart weer naar de stembus. Maar waarom stemmen ze op een bepaalde partij? Is dat hetzelfde als op landelijk niveau? En hoe kijken ze aan tegen kwesties als een gekozen burgemeester en een verruiming van de euthanasiewet?

Ik wou eigenlijk even terug naar 2014, de gemeenteraadsverkiezingen. Waar hebben jullie toen op gestemd?

Marjolein: “Volgens mij hebben wij toen allebei SP gestemd”

Was dat hetzelfde als op landelijk niveau?

Marjolein: “Nee, landelijk heb ik PVDA gestemd”

Walter: “Ik heb landelijk GroenLinks gestemd”

Wat maakte dat jullie lokaal anders stemde dan landelijk?

Walter: “Meestal gaan we toch uit van de landelijke overtuiging en kiezen we lokaal uit PVDA, SP of GroenLinks. Lokaal ligt het er denk ik toch aan of je mensen kent. Hoewel ik eigenlijk landelijk nooit PvdA stem en daardoor in Gouda ook niet”

Dus PvdA is alleen voor Marjolein een optie maar lokaal spant het er een beetje om?

Marjolein: “Ja dan ga je toch meer kijken naar de lokale vraagstukken, maar ik zou niet zo snel meer weten wat in 2014 de doorslag gaf”

Hebben jullie wel eens overwogen om op een lokale partij te stemmen?

Walter: “Nee eigenlijk niet, omdat het geluid van die partijen toch meer naar de populistische kant neigt, meer dan ik zou willen. Het gaat toch vaak over de ontevreden burger en de vreemdelingen die het gedaan hebben.”

Marjolein: “Dat is hier in Gouda natuurlijk ook wel een dingetje geweest, rond 2014,  met die incidenten rond de moskee. En Lokale partijen neigen toch te vaak die kant uit. Bovendien vind ik het niet zo hele aansprekende mensen.”

Hebben jullie vertrouwen in het huidige bestuur?

Walter: “Er is de laatste jaren wat gedoe geweest met de samenstelling van de coalitie en ik heb niet het idee dat het er erg harmonieus aan toe gaat. Dat bevordert het vertrouwen niet.”

Marjolein: “We hebben de laatste jaren wel acties gezien rondom bepaalde punten, zoals het verkeer op de fluwelensingel, maar dat strandt een beetje in bureaucratische processen. Ik heb niet bepaald een hoge pet op van burgerparticipatie in Gouda.”

Walter: “Nou, we zijn toen wel eens naar zo’n hoorzitting geweest, met het idee dat we gehoord zouden worden maar dat bleek een grote desillusie.”

 In welke zin was dat een desillusie?

Marjolein: “Het was heel procedureel en traag en eigenlijk was het een soort fake procedure voor mijn gevoel want later bleek daar dat de hoorzitting gebaseerd was op een niet gegronde klacht. Dan zit je daar toch een beetje voor Jan met de korte achternaam.”

Walter: “De gemeente blinkt niet uit in transparantie en voorlichting”

 

Hebben jullie een idee wie de huidige Burgemeester is en zo ja, zijn jullie tevreden over hem of haar?

Marjolein: “Milo Schoenmaker volgens mij.”

Walter: “Hij doet het niet verkeerd en hij is zichtbaar. Ik ben hem een paar keer tegen gekomen bijvoorbeeld bij de Goudse havendagen.”

Er is de laatste tijd in de media veel discussie of we niet een gekozen burgemeester moeten hebben, hoe kijken jullie daar tegenaan?

Marjolein: “Het maakt mij niet zo heel veel uit en er zit nu een stevige selectieprocedure achter dus dat is wel goed, iemand wordt gewoon op zijn competenties aangesteld. Terwijl bij een burgerverkiezing weet ik niet of dat altijd zal gebeuren. Dan wordt er toch veel meer persoonlijk gestemd”

Walter: “Principieel zou ik geneigd zijn te zeggen, het zou niet verkeerd zijn maar het is geen halszaak. Ik vind dat toch meer een landelijke kwestie”

Walter noemde het net al, laten we heel even op landelijk niveau kijken. Vorig jaar heeft Marjolein bij de verkiezingen PvdA gestemd en Walter GroenLinks. Walter, wat was jou motivatie om GL te stemmen?

Walter: “Nou toch de energie die Jesse Klaver bracht en de hoop dat dat een regeringspartij zou gaan opleveren waardoor het grote VVD en CDA standpunten afgezwakt zouden worden.”

GroenLinks heeft zich uiteindelijk teruggetrokken uit de coalitie-onderhandelingen, hoe keek jij daar tegenaan?

Walter: “Ik denk dat hij zijn rug recht heeft gehouden en dat de echte wil bij de andere partijen niet zo groot was dat ze daar overheen konden stappen. Ik zie het meer als een soort stok om de hond te slaan.”

Marjolein, jij zei zojuist: ‘PvdA, maar wel na lang twijfelen’ waarom was dat?

Marjolein: “Omdat ze toch door die samenwerking met de vvd een heel groot deel van hun identiteiten en hun waarden hebben ingeleverd, en dat heeft mij toch doen twijfelen. Ik heb uiteindelijk toch wel gestemd op de PvdA omdat ik daar hele goede mensen in vind zitten.”

Hebben jullie zelf weleens overwogen om iets in de politiek te gaan doen?

Marjolein: “Nee, ik heb er weleens aan gedacht, maar tegelijkertijd ben ik niet zo politiek, want het gaat nooit om iets willen bereiken en de weg ernaartoe, je moet je ook door de politiek heen kunnen bewegen en al die tactieken, strategieën en spelletjes, daar ben ik niet zo goed in.”

Er zitten op het moment twee christelijke partijen in de coalitie, die in de onderhandelingen voor de uitbreiding van de euthanasie wet gaan liggen. Wat vinden jullie van die wet?

Marjolein: “Ik vind het een lastig punt want aan de ene kant denk ik dat mensen zelf de keuze moeten hebben wanneer hun leven klaar is. Tegelijkertijd hoor ik dan dat als we de zorg voor ouderen verbeteren en meer aan eenzaamheidspreventie doen dat er een groep mensen komt die echt nog een zinvol leven heeft. Daar geloof ik ook wel in, maar tegelijkertijd ook in de eigen regie van mensen. Ik zou dat zelf ook wel graag willen.

Walter: “De partijen die er nu voor liggen zitten er over vier jaar niet en dan komt het misschien wel want je kan een aantal dingen eventjes tegenhouden maar uiteindelijk denk ik dat dit iets is waar steeds meer mensen mee te maken gaan krijgen. Maar de heiligheid die sommige christelijke partijen aan het leven hechten die onderschrijf ik niet.”