Stichting Spelen in Gouda Oost heeft de financiering voor een natuurspeelplek in de wijk rond. Het benodigde bedrag is ingezameld en aankomende dinsdag 30 januari wordt een belangrijke donatie in het proces, de cheque van 25.000 euro van GoudApot, officieel overhandigd aan de stichting in het Nelson Mandelacentrum. Het is de bedoeling dat kinderen nog voor de zomer in de nieuwe natuurspeeltuin terecht kunnen.

Het speelterrein wordt aangelegd op het driehoekige terrein ten noorden van het sportcomplex GSV, ten zuiden van de Voorwillenseweg. Door deze driehoekige vorm is de naam van de speeltuin dan ook ‘De Driehoek’. Kinderen van 0 tot en met 12 jaar kunnen straks klimmen en klauteren, hutten bouwen, spelen met water en zand en verstoppertje doen tussen de bomen en struiken. Er is daarbij ook rekening gehouden met kinderen in een rolstoel. De stichting vindt het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met de natuur, zodat zij deze leren waarderen en respecteren. “Deze speelplek zal een enorme impuls zijn voor het welbevinden van zowel kinderen als volwassenen”, zegt initiatiefneemster en leerkracht van basisschool Wereldwijs, Loes Ostendorf.

Ostendorf hoorde van leerlingen uit haar klas dat er zo weinig te doen was in de wijk. “Er zijn wel speeltuintjes, maar deze zijn allemaal identiek aan elkaar en bieden voor de kinderen geen uitdaging. Daarnaast zijn de sportvelden alleen te gebruiken in clubverband en daar is thuis niet altijd geld voor. Ik heb vervolgens onderzocht hoe de speeltuinen in de wijk gebruikt werden. Avond na avond waren er nauwelijks kinderen te vinden, ondanks het prachtige weer. Als er al kinderen waren, hingen ze maar wat rond, maar van spelen was geen sprake”, aldus Ostendorf. In Goverwelle is er wel een natuurspeelterrein, het Steinse Groen, maar deze is voor kinderen uit Oosterwei te ver weg en heeft bovendien verkeersbarrières. Dit waren voor Ostendorf genoeg redenen om er wat aan te gaan doen.

Samen met kinderen en ouders heeft de stichting nagedacht over de inrichting en op de locatie werd water- en grondonderzoek verricht. In het uiteindelijke ontwerp werden alle ideeën uitgewerkt door Bureau Ruimtelijke Inrichting Speelnatuur en goedgekeurd door de gemeente. Maar geld was er niet, dus dat moest ingezameld worden. De stichting kreeg van GoudApot, een organisatie die lokale maatschappelijke initiatieven financieel ondersteunt, een donatie van 25.000 euro met als reden: ‘de achterliggende doelen passen binnen de doelstellingen van GoudApot en deze uitgaven kunnen deuren openen voor meer activiteiten voor en door Gouwenaren.’ Volgens Ostendorf was deze donatie een belangrijk moment. “Toen gingen meer fondsen erin geloven en kwamen zij ook ‘over de brug’.”

Naast het realiseren van een avontuurlijke natuurspeelplek in Gouda Oost, had de stichting ook een ander doel. “De speeltuin wordt ook ingericht als ontmoetingsplek waar ouders een praatje kunnen maken met elkaar. Hierdoor willen we op niet-gestuurde wijze de sociale cohesie, de onderlinge betrokkenheid en de leefbaarheid in de wijk bevorderen”, verklaart Ostendorf. De betrokkenheid van de bewoners is al zichtbaar door hun medewerking in het proces. Ouders zijn bereid om sleutelhouder te worden en veel bewoners willen helpen bij de onderhoud van het groen.

Het burgerinitiatief past bij de visie van woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland over de algemene gebiedsontwikkeling van Gouda Oost. Het moet volgens de woningcorporatie een groene wijk worden waarin leefbaarheid een belangrijke rol speelt. Wethouder van burgerparticipatie en burgerinitiatieven, Jan-Willen van Gelder, is enthousiast over de nieuwe natuurspeelplek. “Niet alleen het geld is gerealiseerd, maar ook een prachtig ontwerp, veel draagvlak in de omgeving en er zijn al vrijwilligers gevonden. Een toonbeeld van een geslaagd burgerinitiatief in de wijk”. Op zaterdagmiddag 17 maart organiseert de stichting een grote wijkbijeenkomst om iedereen uitgebreid in te lichten over de speelplek.