Ook in Gouda daalt de werkloosheid. Het landelijke gemiddelde werklozen is 4,1 procent en Gouda ligt met 4,9 procent net iets boven het landelijk gemiddelde. De gemeente Gouda heeft verschillende maatregelen getroffen die de werkloosheid zou moeten aanpakken. Zo zou de gemeente het imago van de 50-plussers willen verbeteren en zou de gemeente zorgen voor bijscholing van de werklozen, maar zijn deze maatregelen wel bekend onder de werkloze burgers? Monique Muijt, 3 jaar werkloos, deelt haar ervaringen.