Het GouweHart Orkest viert dit jaar zijn eerste lustrum met een cantateconcert in de Oud Katholieke Kerk. Het semiprofessionele orkest maakte, onder leiding van voorzitter Aaf Gerhardt en dirigent Jacques van der Meer, een succesvolle start. Een crescendo van dit succes ligt voor de hand, mits zich hiervoor de nodige sponsoren melden.

Aan het woord is Aaf Gerhardt. Ze vertelt over haar ervaring met het GouweHart Orkest.

Het vinden van sponsoren is de laatste tijd niet makkelijk, vertelt Trudy de Nie, een van de organisatorische krachten achter het GouweHart Orkest. Meestal werkt het orkest met sponsoren die eenmalig doneren, voor bijvoorbeeld een advertentie in het programmaboekje van een concert. Naast de giften van vrienden van het orkest, heeft de stichting geen structurele inkomsten.

Waarom het GouweHart Orkest geen subsidie van de gemeente krijgt, kan De Nie niet zeggen. Wel vertelt ze dat er momenteel een aanvraag uitstaat bij het Prins Bernhard Cultuurfonds, maar dat hiervoor nog geen goedkeuring is gegeven. ‘We kunnen het dit jaar aanvragen, omdat we ons jubileum vieren,’ legt De Nie uit. Een speciaal project, zoals een jubileumconcert, blijkt van invloed op het ontvangen van een subsidie. Daarbij komt dat de subsidie slechts loopt zolang er sprake is van een speciaal project.

De verschillen tussen landelijk en lokaal beleid brengen het GouweHart Orkest in een lastig parket. Zo ondersteunt het nationale Fonds Podiumkunsten uitsluitend professionele instellingen. Semiprofessionele of lokale initiatieven komen hiervoor niet in aanmerking; zij vallen onder gemeentelijk beleid. In Gouda is het beleid wat het muzikale veld betreft weinig specifiek. ‘Ondersteuning en kwaliteitsverbetering van het amateurkunstveld’ is waar de gemeente zich op richt. Het thema muziek komt niet voor in de beleidsdoelstellingen voor cultuur.

Marijne Tesser, communicatiemanager van het Fonds voor Cultuurparticipatie, geeft opheldering over de situatie. ‘Landelijke fondsen moeten keuzes maken in de investeringen die ze doen. Ze zullen dan sneller kiezen voor bijzondere initiatieven, die zorgen voor ontwikkeling in de sector.’ Of het GouweHart Orkest wel of geen recht heeft op een doorlopende subsidie van de gemeente of een particulier fonds, kan Tesser niet achterhalen. Haar tip is: ‘Bel ze gewoon op en leg het probleem voor.’

Subsidie of niet, De Nie bekijkt de toekomst positief: ‘We zijn een stichting, dus winst hoeven we niet te maken.’ Volgens haar is er van duurdere concertkaarten voorlopig geen sprake.