In de algemene plaatselijke verordening van Gouda staat dat het tussen elf uur s'avonds en zeven uur s'ochtends verboden is toestellen in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat er geluidsoverlast ontstaat voor de omgeving. Toch komt dit nog regelmatig voor, zeker nu het mooie weer terug is. Redactielid Nouryt Prinsze ging de straat op om Gouwenaars te spreken over hun ervaringen en sprak met politieagent Ronald van Zwienen over geluidshinder.