Op 1 januari ging het nieuwe afvalbeleid ‘afval scheiden loont’ in. Het plan dat Gouwenaren moet aansporen om meer te gaan recyclen, had een moeilijke start. Overvolle verzamelcontainers, rondslingerende afvalzakken en illegale dumpingen.

Bewoners vinden de nieuwe regels omtrent het scheiden van het afval verwarrend. Er is sprake van andere inzameldagen en een nieuw systeem voor de heffing op restafval.Tijdens de eerste week van het nieuwe jaar zagen de straten niet er veelbelovend uit. Verzamelcontainers stroomden over, overal lagen verdwaalde afvalzakken en er werden illegale dumpingen gedaan.

Al honderden Gouwenaren hebben een boete gekregen voor het dumpen van afval of voor het gebruiken van grijze afvalzakken in plaats van de nieuwe gele zakken in de binnenstad. Deze gele zakken zijn dit jaar nog gratis maar hebben de afgelopen weken al voor hevige discussie gezorgd omdat mensen met een container menen nu al per leging te betalen.  Wethouder Hilde Niezen maakte direct duidelijk dat dit niet wel geval was. “Alle Gouwenaars betalen dit jaar nog een vast bedrag, pas volgend jaar gaat men per leging extra betalen. Dit jaar wordt het aantal legingen per container geteld. Hetzelfde geldt voor de gele zakken, waar volgend jaar voor betaald moet worden. We weten van andere gemeenten dat met name in deze overgangsperiode mensen eerder geneigd zijn om hun afval te dumpen. Daar moeten we direct heel hard tegen optreden, zodat iedereen weet dat dit absoluut niet wordt getolereerd.” Ook is besloten dat wanneer Cyclus grijze zakken aantreft zij die niet mee nemen. Medewerkers van Stadstoezicht gaan vervolgens deze zakken onderzoeken om de eigenaar te achterhalen. Het is geen fris klusje maar volgens de wethouder is het echt nodig. De boete voor het illegaal dumpen bedraagt 90 euro. De toezichthouders blijven het hele jaar actief controleren.

In de binnenstad en bij hoogbouw worden dit jaar veertig nieuwe GFT-containers geplaatst, 380 al bestaande containers worden vervangen. Om te voorkomen dat vuilniszakken in openbare prullenbakken worden gepropt, worden de inworpopeningen verkleind.

Ook zijn de afhaal tijdstippen aangepast. Cyclusdirecteur Jan Krapels adviseert om de container de avond van tevoren alvast buiten te zetten.