Elke vrijdag van 10.00 tot 12.00 is er een ontmoetingscafé in het cafe van het verzetsmuseum. Een symbolische plek voor het samenkomen van de nieuwe statushouders en bewoners aangezien het verzetsmuseum graag een bijdrage levert aan een vreedzame en verdraagzame samenleving, waarin vrijheid, verbondenheid, acceptatie en respect kernwaarden zijn. Maar waar komt de motivatie vandaan bij oprichtster Patricia Olsthoorn om het ontmoetingscafé te beginnen? Verslaggever Sammie van den Broek belde met Patricia Olsthoorn om erachter te komen.