In beweging komen en vereenzaming tegengaan. Dat is de gedachte achter de nieuwe sportactiviteit ‘Move-on’ van de atletiekvereniging Gouda en de Voedselbank. Afgelopen maandag was de eerste sessie. Anneke de Jong, initiatiefnemer en vrijwilliger bij de Voedselbank, vertelt over de totstandkoming en het maatschappelijk belang van dit project.

Move-on is bedoeld voor mensen die voldoen aan de toekenningscriteria van de Voedselbank. “Deze groep heeft nauwelijks iets te besteden en het geld dat ze hebben, moeten ze uitgeven aan de echt noodzakelijke dingen. Er blijft dus geen geld over voor zaken als sporten en vrije tijd. Deze mensen zitten vaak thuis en lopen de kans om te vereenzamen. Het is voor hen prettig als ze er ergens even uit kunnen wat geen geld kost, maar toch een leuke manier is om hun zinnen een beetje te verzetten”, aldus De Jong. Volgens haar is het dan goed om niet alleen te praten, maar ook te bewegen. En met deze combinatie ontstond het idee voor de activiteit Move-on. “Samen met de atletiekvereniging Gouda hebben we vervolgens een plan ingediend bij de gemeente. Dit plan is daarna gehonoreerd met subsidie.”

De activiteit bestaat uit drie delen. Tijdens het sportieve deel is er een gediplomeerde trainer die zorgt dat elke deelnemer sportieve oefeningen krijgt op zijn of haar niveau. Daarna is er gelegenheid tot contact met elkaar. Ten slotte kunnen de deelnemers informatie krijgen over onderwerpen die er bij hen leven. “Het gaat hier om een groep die vaak geen stem heeft. Er wordt vooral over ze en weinig met ze gesproken.” Ook bij de Voedselbank is daar volgens De Jong niet altijd ruimte voor. De mensen komen alleen langs om de spullen in te pakken en gaan gelijk weer weg. “Er is niet iets gezamenlijks waar je even kan praten met elkaar en kan peilen wat de mensen opvalt en of zij graag iets veranderd zouden willen zien.”

En daarom vindt De Jong het belangrijk om de mensen die bij de Voedselbank komen, als volwaardig mens te blijven zien met hun eigen behoeften, verlangens en mogelijkheden. “Het zal mij dan ook veel voldoening geven als ik zie dat de activiteit de komende weken aanslaat en draait. Ik hoop voor de mensen die eraan meedoen dat ze er gezelligheid en contacten uithalen, maar ook dat ze zich sportief ontwikkelen.” 

Tijdens de eerste bijeenkomst van afgelopen maandag waren er, ondanks het slechte weer, zes mensen. “We gaan voor kleinschalig. Het is eigenlijk een soort experiment waarbij we kijken wat er werkt en waar de hobbels zitten en wie we actief krijgen en wie niet. Zo kreeg ik de afgelopen tijd al reactie van verschillende mensen met kinderen die niet goed weten wat ze met hun kinderen moeten doen als ze naar zo’n bijeenkomst willen gaan. Dat is een goede vraag waar we op dit moment niet gelijk een antwoord op hebben, maar het is wel iets om mee te nemen”, aldus De Jong.

Het slechte weer van maandag was overigens geen probleem. “De deelnemers hoeven namelijk niet per se buiten te trainen. Er is ook een binnenruimte en een fitnessruimte, dus daar gaan we in bij slecht weer in de toekomst goed gebruik van maken. Iedereen heeft het in ieder geval naar zijn zin gehad maandag en volgende week hopen we weer meer deelnemers binnen te krijgen.”

Cijfers:
Uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat 44 procent van de Gouwenaren van 19 jaar en ouder zich in 2016 wel eens eenzaam voelde. Daarnaast komt uit het onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 2015 naar voren dat mensen met een laag inkomen vaker eenzaam zijn dan mensen met een hoog inkomen. Ten slotte geeft 67 procent van de eenzamen in Nederland aan nooit deel te nemen aan verenigingsactiviteiten van een of meer verenigingen.