GOUDA – Operatie Steenbreek is een organisatie met het doel om burgers te enthousiasmeren hun tuin te vergroenen. Hierbij worden negatieve gevolgen van verstening onder de aandacht gebracht. Het gaat dan om wateroverlast en minder ruimte voor vogels, insecten en andere dieren. Goudse wethouder Hilde Niezen heeft op Twitter aangegeven geïnteresseerd te zijn in Operatie Steenbreek. Ze onderzoekt of de gemeente steun kan geven aan het initiatief. Deze week stond Roel van Dijk van Operatie Steenbreek de redactie van Gouda SvJ te woord in een interview.

“Operatie Steenbreek is ontstaan vanuit een aantal ecologen die zich zorgen maakten over de verstening van tuinen. Zij zagen dit als een groot probleem, daar waar het gaat om de afname van de biodiversiteit. Dat is toen een reden geweest voor een aantal ecologen om het initiatief Operatie Steenbreek op te richten. Hiermee willen zij mensen stimuleren hun tuin te vergroenen”, vertelt Roel. Verstening van voortuinen kan zorgen voor een hitte-eiland-effect: het gemeten temperatuurverschil tussen stad en buitengebied. Vooral in de zomer kan dit een negatief effect hebben op de gezondheid van de mens. Ook vermindert verstening de ruimte voor biodiversiteit in de stad. Biodiversiteit is een term die gebruikt wordt om de rijkdom van de natuur aan te duiden, zoals het aantal dieren en planten. Afname van het leefgebied voor dieren en insecten verstoort de balans van deze biodiversiteit.

Verstening hindert de afvoer van water. Door het verharden van de grond vermindert de doorlaatbaarheid van het water en zorgt de versnelde afvoer van regenwater voor overbelasting van het riool. “Ik heb zelf jaren in Gouda gewoond en denk dat Operatie Steenbreek erg goed toe te passen zal zijn op de stad. Ik heb daar behoorlijk wat wijken gezien die versteend zijn. Dit betekent dat als het daar een keer flink regent de bodem het water niet kan opnemen en het direct verdwijnt naar het riool. Tijdens hevige buien is de ervaring dat het riool het water niet kan verwerken en dat levert wateroverlast op. Als je nagaat dat plusminus 40% van de stad uit privaat eigendom bestaat, ligt er een interessante uitdaging om inwoners en ondernemers te stimuleren hun tuin te vergroenen”, vertelt Roel.

Goudse wethouder Hilde Niezen heeft op Twitter aangegeven geïnteresseerd te zijn in Operatie Steenbreek en onderzoekt of de gemeente steun kan geven aan dit initiatief. Dit is voor Operatie Steenbreek natuurlijk goed nieuws. Wanneer de gemeente besluit zijn aandacht te richten op Operatie Steenbreek zal er nog veel moeten gebeuren om het initiatief succesvol te maken. “Dit is niet even vandaag of morgen geregeld. Wij hebben voor onszelf ook een doel gesteld om tot 2022 aan onze missies te werken, omdat je die tijd toch wel echt nodig hebt om aan een bepaalde mindset van de inwoners te werken. Het zou fijn zijn om binnen die tijd de bewoners van Gouda bewust te maken en met hen te werken aan het ontstenen en vergroenen van hun tuinen”, vertelt Roel.

Deze mindset is soms moeilijk te creëren. Een betegelde voortuin is namelijk onderhoudsvriendelijk, terwijl een groene tuin veel meer onderhoud vergt. Wanneer de gemeente Gouda besluit zich in te zetten voor deze actie dan zal Operatie Steenbreek in samenwerking met de gemeente de bewoners over de streep moeten trekken. “We zijn nu met zo’n 25-30 gemeenten aan het samenwerken en wij merken dat al die gemeenten dit op hun eigen manier aanpakken. Een goede manier om mensen te enthousiasmeren is onder andere speciale acties aan te bieden bij tuincentra om een zo breed mogelijk bereik te creëren. Acties zoals Operatie Steenbreek worden vaak gesubsidieerd door de gemeente. Daarnaast zetten bedrijven en vrijwilligers zich vaak in om deze acties mogelijk te maken”, vertelt Roel. Om bewoners te enthousiasmeren biedt Operatie Steenbreek de participerende gemeenten in deze campagne een activiteitenpakket aan waar de bewoners gebruik van kunnen maken.