Afgelopen maand kwam het Ministerie van Onderwijs naar buiten met financiële steun voor het verlagen van de werkdruk. Vanaf 15 januari zal er voor vijftig basisscholen een vergoeding opengesteld worden van 8000 euro. Maar deze subsidie wordt niet door iedereen als een goede maatregel gezien.

Als reactie op de stakingen in begin december, werd in de eerste week van het nieuw jaar bekend gemaakt dat het ministerie van OCW een subsidie verstrekt aan scholen. Dit om scholen te stimuleren en een poging te laten doen om het gesprek over werkdrukverlaging aan te gaan. Ook is de vergoeding bedoeld om het lerarenteam aan de slag te laten gaan met taken en werkzaamheden en kritisch te evalueren.

Met een klein bedrag kan je al een grote stap maken bij het bestrijden van de werkdruk. Scholen kunnen aanspraak maken op de financiële ondersteuning als ze de werkdruk willen aanpakken. Zij mogen zelf bepalen waar ze het bedrag aan willen uitgeven. Het project start klein, om te kijken of de maatregel goed werkt op scholen. Vervolgens wordt er bekeken hoe andere scholen hiervan zouden kunnen profiteren.

De leraren moeten wel betrokken zijn bij de plannen. “Om werkdruk tegen te gaan, is het belangrijk om op school met elkaar te praten over wat er anders en minder kan. Het ministerie probeert dat zoveel mogelijk te ondersteunen.”, zegt Arie Slob, minister OWC(Onderwijs Cultuur en Wetenschap)

Maar het prachtige plan, zoals het ministerie van OWC, denkt gemaakt te hebben, wordt niet door iedereen gewaardeerd. Na de bekendmaking stonden de kranten vol met negatieve reacties: wie het eerst komt, wie het eerst maalt en de subsidie gaat natuurlijk niets doen.

De AOb (Algemene onderwijsbond) vindt de subsidie een druppel op een gloeiende plaat, omdat het bestuur het laatste woord heeft en niet de leraren zelf. “Het ministerie schat de stemming in het onderwijs verkeerd in”, reageert AOb-bestuurder Eugenie Stolk, hier op.

Ook de voorwaarde is volgens het AOb niet concreet. In de aanvraag moet staat namelijk hoe het personeel betrokken wordt, maar uit de regeling blijkt dat de indieners geen akkoord hoeven te vragen aan de pmr (Personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad). Het bestuur en de schooldirecteur hebben het laatste woord bij de aanvraag. De schoolleider tekent namens het personeel. Het AOb vindt dit onbegrijpelijk. “Het gaat wel uit van goed vertrouwen, maar in de praktijk kan het mis gaan. Een voorwaarde voor ons zal zijn: de handtekening van de pmr. Leraren moeten meer te zeggen krijgen over hoe onderwijsgeld wordt ingezet, laat ze dan ook meebeslissen.”

De vergoeding is volgens het AOb nog steeds te weinig geld. “De oplossing is kleinere klassen en meer handen in de klas, maar dat red je niet met achtduizend euro.”

Nog een tegenstander van het plan is PO in Actie. “De regeling is een erfenisje van Sander Denker, die er niet veel van begreep helaas. Dit wordt nu uitgevoerd en ik had gehoopt dat onze nieuwe minister beter zou weten”, aldus Lyanne Pruysen, woordvoerder Zuid-Holland, PO in actie.

“Er hoeft geen onderzoek meer gedaan te worden naar waar de werkdruk vandaan komt, dat weten we namelijk al. Minder kinderen in de groep en meer handen in de klas. De taken die geschrapt konden worden, zijn geschrapt. Wat blijft is dat we wel te veel taken hebben en met een grote groep moet je dan ook veel nakijken, rapporten maken en gesprekken voeren. Een belediging, zoals het in de bijbehorende tekst wordt geformuleerd.”

De actie is wie het eerst komt, wie het eerst maalt. “Wie verzint nu zoiets? Je zou een voorbeeld voor andere scholen kunnen zijn, maar iedere school heeft heel goed in beeld waar de hoge werkdruk vandaan komt en iedere school is anders. Maar 0,7 procent van de scholen kunnen een subsidie ontvangen en dan duurt het nog maanden voor het goedgekeurd wordt en zijn we weer een schooljaar verder, met niks dus”, aldus Pruysen.

Heel jammer, want het leidt weer af van het echte probleem, maar dat begrijpen ze in den Haag nog steeds niet. “Gelukkig zijn er al heel wat besturen die weigeren deze subsidie aan te vragen en wat mij betreft maakt niemand hier gebruik van, want dit is een hele slechte zaak.

Ook het kabinet wil iets aan de werkdrukverlaging doen. Zij trekt 430 miljoen euro extra uit om de werkdruk aan te pakken. Momenteel overlegt het ministerie van Onderwijs met leraren en de scholen. Dit geld is wel pas in 2021 beschikbaar.