De spanning is hoog opgelopen bij de bewoners nu het idee is ontstaan om de Turfmarktkerk te vervangen door hoogbouw appartementen. Beperking van zonlicht, inbreuk van privacy en een stijgend aantal verkeersbewegingen zien de bewoners niet als een mooie toekomst voor hun eigen plek.

Volgens bevindingen van het AD ligt er een plan klaar voor zeker 23 appartementen. Oorspronkelijk was het plan om de Turfmarktkerk niet te vervangen door appartementen, maar is het gebouw gekocht door Khalid Boutachekourt om het van de ondergang te redden. Uiteindelijk besloot hij dat het een beter idee was om de plek te gebruiken voor andere doeleinden, zoals enkele kantoren inclusief parkeerplekken.

De omwonenden zijn hier zwaar op tegen. Het zou namelijk zorgen voor grote beperking van het zonlicht, omdat er hoogbouw wordt toegepast. Daarbij voelen zij zich minder beschermd in hun eigen huis door de 152 ramen die in het gebouw komen. Ook zal er als gevolg van garages en parkeerplaatsen een stijgend aantal verkeersbewegingen ontstaan in de hele stad.

Volgens Khalid Boutachekourt, projectleider, kan er nooit unanimiteit ontstaan over het bouwproject. “Er gebeurde lange tijd niks met de kerk en deze verbouwing gaat eindelijk zorgen voor een positieve beweging. Er komt meer groen in de omgeving, wat voorheen nog nooit is gebeurd.”

Bewoners staan op en willen iets doen, zij willen ook hun mening laten horen. Dit kan bij de bewonersbijeenkomst, die georganiseerd is door Khalid Boutachekourt, om zijn toekomstige bouwplan voor de bewoners duidelijker te maken. In deze bewonersbijeenkomst kunnen zij een alternatief voorstellen, bijvoorbeeld het plaatsen van stadsvilla’s, waardoor er geen hoogbouw hoeft te komen.

Het liefst willen de bewoners dat het college van B & W een standpunt inneemt, tot op heden heeft de gemeente nog niets laten horen.