Vorige week kwam naar buiten dat Gouda wederom niet goed presteert op de lijst voor duurzame steden. Dit resultaat is strijdig met wat de gemeente Gouda probeert te bereiken. Het plan was om in 2020 een van de duurzaamste steden van Nederland te zijn, dit lijkt ver weg gezien de cijfers die afgelopen week gepubliceerd zijn.

Het duurzaamheidsplatform Gouda (DPG) is opgericht nadat Gouda naar buitenkwam met haar duurzaamheidsambities in het actieplan ‘Economie Gouda 2014-2015’. De voorzitter van de DPG, Teun Bokhoven, vindt dit een mooi initiatief en ziet veel kansen voor de ondernemers en bedrijventerreinen in en rond Gouda. Hiermee doelt hij ook op projecten die niet zelfstandig tot stand komen maar wel collectief, ‘’het plan is om duurzaam te denken en te doen’’.

De DPG is dus opgericht om ondernemers en bedrijven in Gouda duurzaam te maken, maar er blijven vragen branden: ‘waarom zijn er in de wijk Westergouwe toch gasleidingen aangesloten?’ En ‘waarom bent u dit als voorzitter niet tegengegaan?’ Meneer Bokhoven gaf aan dat hij zich er vreselijk boos om heeft gemaakt en dat hij gepoogd heeft zich ertegen te verzetten, maar dat hij er uiteindelijk niks aan kon veranderen. Helaas wederom een domper op de weg naar duurzaamheid.

Een aantal van de inwoners van Gouda zijn wel geschrokken van het rapport en doen er alles aan om hun eigen huizen duurzaam te maken. ‘Zonneplan’ in Gouda merkt de afgelopen twee jaar een reële stijging in de verkoop van zonnepanelen. De inwoners kiezen dus voor de economische en duurzame voordelen van zonnepanelen en doen dus een stap in de goede richting in de lange weg naar duurzaamheid.