Gouda heeft een aantal opvallende regels in zijn Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan. Zo is het bijvoorbeeld verboden om te stoep krijten, duiven te voeren en zomaar op of tegen raamkozijnen en drempels te staan of zitten. Weten de Gouwenaars hiervan af en wat vinden zij van dit soort regels? D66 pleit voor een aanpassing van de Goudse APV. Zij willen dat de onnodige en achterhaalde regels worden geschrapt. Wij gaan de straat op en vragen de inwoners om hún mening.

Volledige citaat D66 raadslid Hanneke van der Wal:
”De APV opschoning is op dit moment aangehouden, dit in verband met het mogelijk opnemen van een blowverbod. Het college is daar nog niet uit.De burgemeester heeft in voorbereiding op het moderniseren van de APV de raad uitgenodigd om te schrappen regelgeving aan te reiken.

D66 wil vooral kijken naar dubbelingen: soms heeft nieuwe landelijke wetgeving bepaalde regels overbodig gemaakt. Achterhaalde regels zijn geschrapt, zoals het verbod om te stoepkrijten. Veel regels waren ook voor de inwoner onduidelijk en soms ronduit onbekend. De nadruk heeft dus vooral gelegen op onduidelijkheden, dubbelingen en achterhaalde zaken zoals het verbod om op stoepjes voor deuren te zitten.

Ons doel voor de vraag om regelgeving te schrappen is, de inwoner moet weten waar hij aan toe is. De informatie moet duidelijk en toegankelijk zijn en natuurlijk vermindering van de regeldruk in het algemeen.”