Wie aan het spoor woont zal komend weekend wakker kunnen liggen. De slijptrein komt namelijk weer in actie tussen Gouda en Den Haag.

De Speno wordt ingezet als slijpmachine voor het spoor. Met deze speciale trein slijpt ProRail de spoorstaven. Door middel van het slijpen wordt er een klein stukje van de spoorstaaf afgehaald.

Met het slijpen wordt er ongeveer een millimeter van de spoorstaf afgeslepen, hierdoor wordt het mooi strak. “Het spoor blijft nu langer houdbaar en het positieve bijkomende effect is dat er minder geluidsoverlast ontstaat voor de omwonenden”, aldus ProRail

De sporen worden ’s nachts geslepen, omdat er dan ruimte en tijd is om het werk te doen. Zij kunnen dan een aantal uren op het baanvak slijpen. Er rijden geen reizigerstreinen, dus die hebben er gelukkig geen last van.

Om ongelukken te voorkomen zijn er een aantal maatregelen getroffen om het proces goed te laten verlopen. Het slijpen gebeurt met een snelheid van maximaal 30 km per uur. Het spoor wordt daarvoor buiten dienst genomen, wat ervoor zorgt dat het personeel veilig kan werken.

“Er is speciaal veiligheidspersoneel mee om te zorgen dat werklieden langs het spoor worden geattendeerd op aankomende treinen op in dienst zijnde sporen. Een van de taken die zij hebben, is om het gloeiende slijpsel met een magnetische stok weg te halen. Het slijpsel kan anders schade aan de rails of treinen opleveren of storing veroorzaken”, aldus woordvoerder Coen van Kranenburg, Prorail Randstad Zuid.

De omwonenden kunnen wel merken dat de slijptrein er is. “Omwonenden kunnen een behoorlijke vonkenregen onder de slijptrein zien. Dat is vaak een spectaculair gezicht”, aldus ProRail.

Overdag zijn er geen gevolgen door de werkzaamheden, maar ’s nachts kan het voorkomen dat op sommige plekken het treinverkeer niet mogelijk is.