De eerste woorden die je leest als je het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 van de SP openslaat:
Voor jezelf, voor elkaar, voor Gouda. Welke plannen heeft de SP de komende jaren voor Gouda en waar staan zij eigenlijk voor? Lenny Roelofs, fractievoorzitter van de partij, vertelt ons over de partij en hoe zij daar zelf in staat.

“Ik ben de politiek ingegaan, vanwege mijn weerstand tegen het neoliberale denken in Nederland sinds de jaren 80. De verzorgingsstaat is een groot goed voor mij en de kille samenleving van nu – waarin ieder voor zich leeft – wil ik omvormen tot een samenleving met gemeenschapszin. Ruim 30 jaar neoliberaal beleid heeft de kloof tussen arm en rijk alleen maar vergroot, in plaats van kleiner gemaakt. De armen worden armer, en de rijken worden rijker. Daar ben ik tegen. In zo’n wereld geloof ik niet. Ik strijd voor een samenleving waarin de volgende drie basisprincipes van de SP gelden: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Ik vind het belangrijk om uiting te geven aan mijn woede over het neoliberale klimaat in Nederland en via de politiek kan dat.

Binnen de SP geld ook een afdrachtsregeling. Alle leden storten hun gehele salaris in de partijkas. Dit is het kroonjuweel van onze partij. Op deze manier houden wij de baantjesjagers buiten de deur. Zelf ontvang ik ongeveer 25% van de raadsvergoeding als salaris per maand voor mijn werk.

De reden dat ik mij aangesloten heb bij de SP is, dat ik fel tegenstander ben en was van marktwerking in de zorg en de uitwassen van het neoliberale denken. De zorg is geen markt en dat VVD standpunt wil ik bestrijden. De SP is de enige partij die net als ik gelooft in menselijke waardigheid, solidariteit en gelijkwaardigheid. Een dier is meer dan een lap vlees. Een mens is meer dan consument. De school is geen markt en de zorg geen product.

De SP staat voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Dit betekent dat wij ons inspannen voor een betrokken, open en vrije samenleving waarin solidariteit voorop staat. We kiezen voor schone energie en een gezond milieu voor mens en dier. Vooruitgang begint bij het bestrijden van achterstand. Ook zijn wij voor toegankelijk onderwijs voor iedereen. De SP wil zorgen voor kleinere klassen en gemengde scholen. We willen extra gaan investeren in het onderwijs. Het is hierbij belangrijk dat het beschikbare geld ook terecht komt in de klas. Verder knokken wij voor samenleven op menselijke maat. We willen zorgen voor betaalbare woningen, beter onderhoud en goede voorzieningen. Goede zorg is voor ons ook een belangrijk standpunt. Dit zou persoonlijk, kleinschalig en voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Verder willen we de armoede uitbannen. Wij staan voor een goede baan, tegenover een eerlijk salaris. Ook willen wij het minimumloon verhogen, hierdoor zijn er geen werkende armen meer. Werklozen of arbeidsongeschikte krijgen de steun die zij nodig hebben. Als laatste willen wij dat de welvaart beter wordt verdeeld. Dit bevordert de kansen op geluk voor iedereen.

Graag zou ik zien dat het huidige college iets linkser zou worden. Het is nu namelijk behoorlijk rechts. Ook wil ik dat er meer naar de burgers wordt geluisterd en dat er beter met hen wordt gecommuniceerd. Dat is wat ik graag zou willen veranderen op politiek gebied in Gouda.”