Op 24 januari vond er een voorbereidend debat over de starterslening plaats bij de gemeenteraad. In dit debat is vooral de verenging van de doelgroep voor de starterslening aan bod gekomen.

Tijdens een vorig raadsdebat gaven Rommy de Leeuw (GroenLinks) en Corina Kerkmans (PvdD) aan nog vragen te hebben over de startersleningen. De Leeuw: “Het is ons eigenlijk niet duidelijk, op basis van wat ons aangeleverd is, waarom we die kant op willen gaan: waarom zou het onder de huidige criteria nu beter gaan. Wat ging er dan eerder niet goed?” Het raadslid van GroenLinks verwijst hier naar een raadsvoorstel waarbij de doelgroep voor de regeling wordt toegespitst op huishoudens die door aankoop van een woning met behulp van een starterslening een sociale huurwoning beschikbaar maken.” Verder stelde meneer de Leeuw niet goed te weten waarom de aanvragen van ‘de doelgroep’ doorstromers niet door zijn gegaan. “Onze motivatie voor deze regeling is het uitgangspunt dat Goudse starters gebaat zijn bij deze regeling.” Het raadslid zegt zich niet goed te voelen bij het discrimineren van doorstromers en niet-doorstromers sociale woningbouw gezien er momenteel een meerderheid is van niet-doorstromers. “Waarom moeten we dat nu gaan wijzigen?”

Corina Kerkmans van de Partij van de Dieren kreeg vervolgens het woord en ging in op een ander punt dan de Leeuw. Zij bracht vooral argumenten tegen het feit dat de hoogte van het budget van de Starterslening met 12,5% is gestegen naar 321.853 euro. Deze stijging zou gekomen zijn door de afschaffing van de duurzaamheidslening die als overbodig is gerekend. De fractievoorzitter: “Wij vinden dat dit toch weer een moment is om bij u in te brengen of we daar toch niet weer met zijn allen naar moeten gaan kijken of het de andere kant weer op moet.” Dit onderbouwde ze met het feit dat de woningmarkt ‘toch behoorlijk op stoom gekomen is’ met sprake van oververhitting en of het geen goed idee is om dit te stimuleren, ‘ook al heb je het over een startersgroep.’ De reden achter het gebrekkige gebruik van de duurzaamheidslening is volgens Kerkmans de slechte communicatie. Tegenwoordig is er dan wel sprake van een duurzaamheidsmakelaar en een duurzaamheidsloket. (ODMH) “We zien überhaupt een toename in aandacht voor vergroening van wonen.” Kerkmans benoemde ook het feit dat we (de bevolking) zo’n zeventienduizend woningen op vergroening moet overzetten per maand als we alle woningen tegen 2050 gasloos willen hebben. Ze deed tenslotte een voorstel dat de raad zou overwegen om (in ieder geval een deel) naar een duurzaamheidslening te laten gaan.

Hans van Dijk was het met de PvdD eens maar zegt zich toch wel aan te willen sluiten bij het inzetten van de starterslening om sociale huurwoningen vrij te krijgen. Hij twijfelde echter over de middelen van bewoners van sociale huurwoningen om van de eigen woningen gebruik te maken ondanks de starterslening. Marjolijn Rispens van GOPO legde uit dat er uit de bewoners genoeg beweging is rondom de duurzaamheidslening, in tegenstelling tot het leegkomen van sociale huurwoningen. “Ik zou er juist voor willen pleiten om nog meer maatregelen te treffen om het scheefwonen tegen te gaan. … In die zin ben ik wel blij met de verandering van de doelgroep.” Michiel Sikkes van de PvdA erkent de woningnood en zegt dat Gouda afgelopen jaren ‘gelukkig’ druk bezig is geweest met bouwen en dat dat alleen maar is toegenomen. Volgens Sikkes ‘moeten we elke maatregel die we kunnen’ inzetten. Door de wijziging, stelt Michiel, zullen de jongsten in de doelgroep 18-34 vooral loskomen.

Tegen het eind van het debat uitten Eppy Boschma (CDA) en Elma de Roode (D66) hun ongenoegen over de focus op duurzaamheid van Kerkmans en hoe ze het liet lijken dat daar in de gemeente niks aan gedaan werd. Hans van Dijk stelde daarentegen dat de SP het wel met het duurzaamheidsbeleid eens is maar dat alleen koopwoningen van profiteren. Als reactie hierop zei de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren dat het niet om verkiezingsplannen gaat, maar om stemgedrag. Ook drukte ze uit hier later op terug te willen komen.

De voorzitter zei tot slot de discussie regelmatig en in verschillende zalen in maart terug te verwachten en hoopt ook dat het debat in de nieuwe raad rond de Voorjaarsnota gevoerd gaat worden.