Voor deze woensdagavond stonden de onderwerpen Jeugd WMO 2018 en het evaluatierapport Regio Midden Holland op de agenda. De hele avond werd echter gevuld door het evaluatierapport wat betreft de samenwerking tussen buurtgemeentes.

Nadat zowel de raad als toehoorders werden welkom geheten door de voorzitter, werd er een korte uitleg gegeven over het evaluatierapport Regio Midden Holland. Dit rapport gaat over de samenwerking met buurtgemeenten Waddinxveen, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk en Krimpenerwaard. Deze samenwerking is sinds twee jaar bezig en in de raadsvergadering van 11 oktober werd hierover gereflecteerd. Want is de samenwerking wel efficiënt genoeg?

Om uit te zoeken of de samenwerking inderdaad voordelig is, heeft de gemeente Gouda een onderzoeksbureau ingesteld. De resultaten van dit onderzoek bleken lang niet allemaal positief. Zo duren besluiten te lang omdat er rekening moet worden gehouden met meerdere spelers en factoren. De rollen binnen de samenwerking regio midden Holland, waren lang niet altijd duidelijk dus heerste er binnen de gemeentes altijd de vraag wie waar precies verantwoordelijk voor was. Ook is er volgens het rapport regio Midden Holland meer sprake van inhoudelijke samenwerking, dan samenwerking in de praktijk. Genoeg verbeterpunten volgens de raad dus.  In de vergadering noemden raadsleden het rapport een ‘oranje kaart’: niet zo ernstig als een rode kaart misschien, maar dit moet zeker serieuzer genomen worden dan een gele kaart. Meerdere raadsleden beaamden dat dit een ‘wake-up call’ voor de gemeente is.

Desondanks is niet alles slecht aan de samenwerking tussen Gouda en de omliggende gemeentes. De inhoud wat betreft de thema’s infrastructuur, onderneming en recreatie waren volgens het onderzoek zeer positief. In de aankomende raadsvergadering van woensdag 18 oktober worden verbeterpunten nader besproken.