Voor deze woensdagavond stonden de onderwerpen Jeugd WMO 2018 en het evaluatierapport Regio Midden Holland op de agenda. De hele avond werd echter gevuld door het evaluatierapport. Op basis van wat men ervan vond, hoe ze nu verder gingen en hoe ze betrokken willen raken werd de vergadering gevoerd.

Nadat zowel de raad als toehoorders werden welkom geheten door de voorzitter, Arjen Versteeg, werd het woord gegeven aan Jan de Koning (Gemeente Belangen Gouda) die een korte inleiding voor de vergadering gaf. Hieruit bleek al snel dat men de hele avond zou praten over het onderzoeksrapport dat in april 2017 is verschenen. Dit onderzoeksrapport waar de bewegingen van de inwoners in Zuid-Holland centraal staan, ging onder andere over het provinciale beleid wat betreft economie en arbeidsmarkt, wonen, recreatie en verkeer. Op basis van de uitkomsten van dit rapport, kon de gemeenteraad duidelijke conclusies trekken: besluiten moeten sneller worden genomen en verschillende raden vanuit de regio moeten meer betrokken raken. Iets wat voorheen dus nog niet gebeurde.

In de raadsvergadering van gister kon de gemeenteraadsleden vooral hun zegje kwijt. Hoewel ze het allemaal iets anders formuleerden, was iedereen erover eens dat het beter moet. Uit deze bijeenkomst is nog niets concreets gekomen, waarmee men daadwerkelijk aan de slag kan. Het onderwerp wordt dan ook vervolgt in een volgende vergadering. Het raadsuurtje was tenslotte al afgelopen.