Het Leger des Heils houdt vanaf 26 november tot 2 december een collecteweek om de mensen die het wat minder hebben te helpen, maar er wordt nog altijd gezocht naar meer vrijwilligers. Ik sprak met de majoor van het Leger des Heils in Gouda, majoor Heerlien.