GOUDA – De strijd tussen de raadsleden is begonnen. Wie is volgens u het raadslid van het jaar 2016? Wie verdient volgens u waardering voor zijn politieke daden en inzet voor de partij en Gouda? De genomineerde van het jaar zijn:

Lenny Roelofs:

Lenny Roelofs is fractievoorzitter en raadslid van SPGouda. Ze werkt bij het Ministerie Veiligheid en Justitie als rijksambtenaar, en daarnaast werkt ze als penningmeester bij VVE. Roelofs heeft in 2014 veel geblogd op de SPGouda site. Dit jaar is Roelofs op werkbezoek geweest bij Die Linke in Solingen. Daar zijn afspraken gemaakt over gezamenlijke activiteiten: de jeugdgroepen gaan samen een actie beginnen tegen extreem rechts.  Ze is dit jaar door Elsevier uitgeroepen tot één van de negen top raadsleden in Gouda.

 

Corina Kerkmans:

Corina Kerkmans is fractievoorzitter en raadslid van de Partij van de Dieren. Ze werkt als programmamanager bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Corina heeft een deel van haar jeugd in Gouda door gebracht en woont sinds acht jaar weer in het centrum van de stad. Corina vindt duurzaamheid, meer groen en zorgzaamheid erg belangrijk en is ook actief bezig bij de Partij van de Dieren.

 

Wout Schonewille:

Wout Schonewille is raadslid van de ChristenUnie en betrekt zich ook bij Jeugdwerk, Stichting Present NL en bij Stichting Hart van Homo’s waar hij voorzitter is.

Hart van Homo’s is een stichting die zich met name richt op homoseksuele jongeren uit reformatorische, evangelische en gereformeerde kerken of gemeenten.

 

Ronald Verkuijl:

Ronald Verkuijl is fractievoorzitter van de VVD en werkt als planner bij Defensie.

Verkuijl heeft voor de VVD gekozen door een ontmoeting met Henk Kamp, toenmalig minister van Defensie. Na zijn uitzending naar Bosnië als militair, besloot hij terug in Nederland zich meer te betrekken met politiek. Verkuijl zet zich in de voor de veiligheid in Gouda en en hoopt hiermee het imago van Gouda te verbeteren.

 

Johan Weeber:

Johan Weeber is fractievoorzitter van GoudaPositief, en werkt als directeur/groot aandeelhouder bij Siguri Beheer. Ook is hij vennoot van Retail Prospect VOF, en portefeuillemanager bij NEXT Real Estate. Hij is als vrijwilliger jarenlang actief geweest in een wijkteam. Weeber heeft de afgelopen jaren gevochten als Fractievoorzitter voor lagere (parkeer)belastingen, betere aanpak van werkloosheid en tegen ‘verloedering’ van Gouda.

 

Teun Hardjono:

Teun Hardjono is raadslid bij het CDA, en heeft veel nevenfuncties. Hij is parttime hoogleraar Kwaliteitsmanagement en Cerfticatie aan de RSM. Tevens staat hij

in het Corporate Social Responsibilty Executive Programma van de Erasmus School of Accounting en Assurance. Hardjono is voorzitter van de Examencommissie van de RSM. Daarnaast had en heeft Hardjono nog tal van nevenfuncties. Zo was hij negen jaar lid van de Accreditatie Commissie van de Raad voor Accreditatie en is hij nog altijd lid van de Raad van Toezicht van de Examenkamer, lid van de Klankbordgroep Levensbeschouwing en Ondernemen van het VNO-NCW en nog veel meer.

 

 

 

 

Siham Massrour:

 

Siham Massrour is raadslid van de PvdA. Ze is het jongste raadslid in Gouda. En ook de eerste vrouw van Marokkaanse afkomst in de raad.  Ze studeert bedrijfskunde aan de Haagse Hogeschool. Siham Massrour’s broer, Mohamed Massrour, is penningmeester van het bestuur van ‘’mega-moskee’’ El Wahda.

 

Thierry van Vugt:

 

Thierry van Vugt  is fractievoorzitter van de 6-koppige D66-fractie.

Sinds 2008 woont hij met zijn vrouw en dochter in Gouda. Van 2010 tot 2014 was van Vugt secretaris in het afdelingsbestuur van D66 en sinds 2012 ondersteunde hij tevens de lokale D66-fractie als burgerraadslid. Vanuit die laatste positie speelde hij onder andere een belangrijke rol bij de liberalisering van de koopzondagen in Gouda. In maart 2014 is Thierry van Vugt verkozen in de Goudse gemeenteraad.

 

Rommy de Leeuw:

 

Rommy de Leeuw is raadslid bij GroenLinks. Hij is allround professional op sociaal-maatschappelijk (non-profit) vlak in zowel uitvoering, bestuur als beleidsmatig. De Leeuw is ook actief op diverse terreinen van werk & re-integratie als zorg & welzijn alsmede internationale interesse op het gebied van microkredieten en tegen kinderuitbuiting. Ook heeft hij interesse en ervaring in het emanciperen, motiveren, activeren, coachen van individuen als zowel groepen.

 

Jan de Koning:

 

Jan de Koning is fractievoorzitter van Gemeentebelangen Gouda – GBG. Hij was lijstrekker Gemeentebelangen Gouda van 2010 tot 2014. De Koning werkt ook bij Stichting BOB.

 

Arjan Versteeg:

 

Arjan Versteeg is fractievoorzitter van de SGP. Versteeg is al vanaf zijn 18e jaar betrokken bij de SGP. Eerst als steunfractielid en daarna later als raadslid in de gemeente.  Arjan Versteeg werkt ook als lid van de ouder klankbordgroep bij het Driestar College in Gouda en daarnaast is hij ook accountmanager bij Bron Gereedschappen Geldermalsen.

 

Ed De Lange

 

Ed de Lange is fractievoorzitter van Gouda’s 50+ partij. De Lange zet zich in voor de lokale partij in Gouda voor de 50plussers en voor mensen met een beperking. De Lange zijn motto luidt als volgt: ‘Ik wil onbeperkt in mijn beperktheid zijn.’ Gouda’s 50+ heeft zich dit jaar ingezet voor minder werkeloosheid en meer beschikbare woningen.