Een initiatief is gestart vanuit de atletiekvereniging Gouda. Zij starten vandaag, 1 oktober, een jeugdgroep voor kinderen tot 18 jaar met een licht verstandelijke of psychische beperking. Redacteur Chimène Block spreekt met de coördinator van de pupillen, Gonnie Paulides, over de beweegredenen voor het starten van deze groep.