GOUDA – Tarik Ibn Ali was dit weekend actief in Gouda. Bij de benefietactie heeft hij zoveel mogelijk mensen proberen over te halen om geld in te zamelen voor een moskee op de Antwerpseweg. Zijn komst viel echter niet bij iedereen in de smaak. Zo heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Fractievoorzitter Ronald Verkuijl heeft vragen ingediend waarin naar voren komt of het college op de hoogte was van deze komst en wat de gevolgen kunnen zijn voor de openbare orde in Gouda.

De VVD ziet de prediker liever niet meer terug, zeker niet voor een derde keer. In het AD zegt een woordvoerster van de burgemeester dat aan zijn komst zowel bestuurs- als strafrechtelijk niks te doen was. Daarentegen is wel aangegeven dat de komst zeer ongewenst zou zijn.

Dat alleen de burgemeester, die hierover dus wel op de hoogte was, en de VVD van zich laten horen is opmerkelijk. “De partijen die toen tegen de komst van de moskee in de PWA-kazerne waren laten nu niks van zich horen. Dat waren de drie christelijke partijen. Echter zitten ze nu allen in de coalitie en houden ze stilletjes hun mond”, aldus Verkuijl.

Verkuijl noemt de zaak ‘frappant’. “Doordat de overige partijen niks van zich laten horen, wekt dat de indruk dat zij het ‘goed’ vinden en zich erbij neerleggen.” De VVD wil laten zien dat het niet klopt en diende daarom vragen in voor meer duidelijkheid.

De VVD wacht de antwoorden op hun ingediende vragen af. Mochten de antwoorden niet helder zijn kan de VVD opnieuw vragen stellen. Eventueel, met meerdere stemmen in de gemeenteraad, kan er een debat georganiseerd worden indien er daarna nog onduidelijkheden zijn. Maar de VVD wacht de antwoorden eerst af.

De benefietactie werd gehouden, omdat er geld nodig is om een nieuwe locatie van een moskee te realiseren. Als er voor één februari niet aan het geld voldaan wordt, gaat het koopcontract verloren.  De moskee moest voorafgaand aan de benefietactie 355.000 binnen zien te halen.

De huidige moskee is te klein geworden. Zo geeft het moskeebestuur zelf aan dat er gebrek is aan ruimte en het aantal bezoekers is toegenomen. Daar kan Verkuijl zich wel in vinden. “Ik begrijp dat er een wens is voor een nieuwe locatie en zoek graag naar mogelijke alternatieven. Een moskee is hetzelfde als een kerk en iedereen heeft recht om zijn geloofsovertuiging te beoefenen. Maar bij een omstreden moslim met een radicaal randje moet er gekeken worden naar wie die persoon is, wat zijn bedoelingen zijn en waar hij het geld vandaan haalt. Dat de burgemeester hem liever niet in Gouda ziet, roept toch de indruk dat er meer achter zit.”

“Door het vaker optreden van een radicaal iemand, neemt het draagvlak wel af. Natuurlijk zijn er ook mensen die achter deze imam staan, maar dat neemt nog niet weg wat wij willen in Nederland.”

De VVD heeft zijn stem laten horen. “Dat is ook wat de mensen van ons verwachten.”