Herrie?! Gouda kan er aardig wat van!

Herrie?! Gouda kan er aardig wat van!

Al voor het tweede jaar op rij staat de gemeente Gouda in de top drie van de meest geluidsoverlast gevende steden. Goudse inwoners lijken steeds gevoeliger te worden voor elkaars volume. Verslaggever Jordy Kabbedijk sprak met adjunct directeur Willem J van den Berge van wooncorporatie Woonpartners Midden-Holland, over het toenemende probleem van geluidsoverlast en wat de oplossing hiervoor is.

Lachgas is voor Gouda geen lachertje

Lachgas is voor Gouda geen lachertje

Lachgas is al maanden lang het onderwerp van gesprek. Het kabinet kondigde in december 2019 aan het gas in de Opiumwet op te willen nemen, hierdoor is het bezit en verkoop strafbaar. Voor het CDA van Gouda kan dit niet snel genoeg gaan. De gemeente ondervindt grote overlast van lachgas en vreest voor de gezondheid en de veiligheid van de inwoners. Verslaggever Marieke Bakker sprak raadslid Niels Honkoop van CDA Gouda, over de maatregelen die zij op korte termijn willen opnemen in de APV.

Fiets van de zaak: “Sommige staan er sceptisch tegenover.”

Fiets van de zaak: “Sommige staan er sceptisch tegenover.”

Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe fietsregeling ingegaan die een fiets van de zaak aantrekkelijker zou moeten maken. Een aantal fietsenwinkels in Gouda zijn daarom partner geworden van LEASE A BIKE, zo ook Besteman Tweewielers. Verslaggever Tjanne van der Sanden sprak met Anna-Marie Bestebreurtje, mede-eigenaar van de Goudse fietsenwinkel, om te vragen wat het effect is van deze regeling.

  • Artikel met video
Openbare dronkenschap verminderd in Gouda?

Openbare dronkenschap verminderd in Gouda?

Het aantal boetes voor openbare dronkenschap in Gouda is sinds 2014 erg gedaald. Hoe zit dit bij een verslavingszorg, zien zij ook vermindering in het aantal verslaafden? Verslaggever Zoë Oerlemans zocht dit uit en ging langs bij prevetiedeskundige Shirley van Gom.

Steeds minder jeugdoverlast

Steeds minder jeugdoverlast

Het gaat goed met de veiligheid in Gouda. In de periode van 2015-2018 waren er maar liefst 23% minder meldingen over jeugdoverlast. Wat komt er allemaal kijken bij het minderen van jeugdoverlast? Verslaggever Tjanne van der Sanden sprak met Nicole Bijl, de Goudse Coördinator Jeugdveiligheid.

  • Artikel met video
Kan een molen wel toegankelijk zijn?

Kan een molen wel toegankelijk zijn?

Bijna 2,5 miljoen euro, dat gaf de provincie Zuid-Holland afgelopen jaar uit aan subsidie voor rijksmonumenten. Nu wordt deze subsidie weer verhoogt, ditmaal niet alleen bedoelt voor restauratie, maar ook voor verbetering van de toegankelijkheid en duurzaamheid van deze monumenten. Maar kan een monument als een molen wel toegankelijker en duurzamer worden gemaakt, zonder het monument zelf aan te tasten? Onze verslaggeefsters Yvette Silbernberg en Pien Mulder gingen langs bij molen de Roode Leeuw in Gouda, en zochten het voor u uit.

  • Artikel met video
De gemeente subsidieert deurbelcamera’s

De gemeente subsidieert deurbelcamera’s

Vanaf 12 december subsidieert de gemeente Gouda de kosten van de aanschaf en het laten aanbrengen van deurbelcamera's. Gouwenaar Gijsbert Jan Portheine heeft vorig jaar gebruik gemaakt van een subsidieregeling voor lampen met een bewegingssensor. Emiel de Grijs woont in het centrum van Gouda en is eigenaar van een deurbelcamera. Voelen zij zich veiliger in Gouda door de inbraakwerende maatregelen van de gemeente?

  • Artikel met video
Museumhaven Café ‘T ijsselhuis

Museumhaven Café ‘T ijsselhuis

Aan de rand van de binnenstad van Gouda, staat een klein huisje aan de haven met een rijke geschiedenis. In dit huisje, wat nu een restaurant is, wordt met passie gewerkt aan de uniekste gerechten die bijna allemaal worden gemaakt met streekproducten. Verslaggever Yvette Silbernberg praat met Herman Winkelman, kok en eigenaar van Museumhavencafé ’t IJsselhuis over de onzekerheid voor de boeren omtrent de nieuwe stikstof wet, en wat voor impact dit heeft op zijn restaurant.

Werken op de markt

Werken op de markt

De markt dreigt te verdwijnen. Nieuwe regelgeving van de Europese Unie stelt dat marktkooplui geen vergunning meer mogen krijgen voor onbepaalde tijd. Dit zou plaats moeten maken voor nieuwe ondernemers, maar de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel is vooral bang dat vaste gezichten verdwijnen. Dat is een probleem voor marktkooplui, ook in Gouda. Onze verslaggeefster Pien Mulder sprak met één van hen.

Dakloze jongeren in Gouda

Dakloze jongeren in Gouda

Er zijn steeds meer zwerfjongeren in Gouda. Dit blijkt uit cijfers uit 2017. Stichting Kernkracht helpt de dakloze jongeren met het weer op de kaart krijgen van hun leven. Sharon Kim is één daarvan. Haar functie is straatadvocaat bij stichting kernkracht. Verslaggever Jordy Kabbedijk sprak met haar hierover. Want zij zat jaren geleden in hetzelfde schuitje en weet hoe ze de zwerfjongeren kan helpen.

  • Artikel met geluidsfragment
Stichting Leergeld zet zich in voor arme gezinnen

Stichting Leergeld zet zich in voor arme gezinnen

Volgens AD Gouda groeien ruim 1000 kinderen in Gouda op in armoede. Hierdoor liggen deze kinderen slecht in de maatschappij en kunnen ze niet meedoen met andere kinderen. Hiervoor is financiële hulp ingeschakeld. Stichting Leergeld zorgt samen met onder andere jongerencentrum de Brede School voor uitbreiding van het kindpakket in Gouda. Maar waarom wordt er nu aandacht gegeven aan Gouda? Redacteur Berend Verstegen spreekt met Mark Schutjens, bestuurssecretaris van stichting Leergeld, over het uitgebreide kindpakket voor Gouda.

  • Artikel met geluidsfragment
Cultuursubsidie van de Garenspinnerij

Cultuursubsidie van de Garenspinnerij

Het ziet er veelbelovend uit voor de kunst en cultuursector. In het nieuwe cultuurbeleid van 2021-2024 is bekend gemaakt dat er vanaf 2020 tachtig miljoen euro wordt geïnvesteerd in cultuur. In 2015 was het wel anders. Toendertijd werd er maar liefst tweehonderd miljoen euro bezuinigd op cultuur. Ook cultuurhuis de Garenspinnerij in Gouda werd in 2015 getroffen door de verminderingen van subsidie. Redacteur Tjanne van der Sanden sprak met Chantal Klerkx, een medewerker van het cultuurhuis. De huidige situatie werd gepeild met de volgende vraag: hebben de grote bezuinigingen op de cultuursubsidie nu nog steeds invloed op de Garenspinnerij?

  • Artikel met geluidsfragment
“We hebben toch heel wat geboortes voorkomen!”

“We hebben toch heel wat geboortes voorkomen!”

GOUDA - Het voederen van duiven en andere overlast veroorzakende vogels is verboden. Zo staat dit ook in de APV van Gouda. De regel is in 2010 opgenomen in de APV maar sinds dien nog niet algemeen bekend. Wel is het aantal duiven fors gedaald. Mede dankzij de duiventil. Een andere initiatief…

  • Artikel met video
Een dure behoefte

Een dure behoefte

We hebben het allemaal wel eens gedaan, wildplassen. Toch kan dit je een flinke boete opleveren. Het verbod op wildplassen is opgenomen in de algemene plaatselijke verordening van Gouda. Maar waarom is wildplassen eigenlijk verboden en is een geldboete bij overtreding wel helemaal eerlijk?

“Dat verzint een normale juf niet”

“Dat verzint een normale juf niet”

"In de wet wordt nu vastgelegd dat scholen leerlingen kennis en respect bijbrengen over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat", aldus de Rijksoverheid op haar website. Sinds eind vorig jaar is de nieuwe wet burgerschapsonderwijs van kracht. In Gouda werkt stichting Trees of Wisdom, onder leiding van Miriam Piña, al een aantal…

  • Artikel met fotogalerij
  • Artikel met geluidsfragment
Verbod happy hour: “Ik doe het toch”

Verbod happy hour: “Ik doe het toch”

Dankzij de algemene plaatselijke verordening is het in de gemeente Gouda verboden om aan happy hour te doen, een periode waarin twee alcoholische drankjes verkocht worden voor de prijs van een. We gingen de straat op om te vragen wat mensen van deze regel vinden. Ook praten we met de eigenaar van café "The Old Inn", die vertelt dat hij op creatieve wijze toch aan happy hour doet.

“Als er bezwaar komt dan merken we het wel”

“Als er bezwaar komt dan merken we het wel”

De Straatbieb Gouda is mogelijk al vijf jaar lang in strijdt met de algemene plaatselijke verordening. In de algemene plaatselijke verordening staat namelijk dat er niks in de openbare ruimte geplaatst mag worden als het niet hetzelfde doel heeft als de bestemming van die openbare ruimte. Wat de Straatbieb doet met deze regel en of zij andere boekhandels in Gouda dwarszitten is te horen in dit fragment.

Archief