Cultuursubsidie van de Garenspinnerij

Cultuursubsidie van de Garenspinnerij

Het ziet er veelbelovend uit voor de kunst en cultuursector. In het nieuwe cultuurbeleid van 2021-2024 is bekend gemaakt dat er vanaf 2020 tachtig miljoen euro wordt geïnvesteerd in cultuur. In 2015 was het wel anders. Toendertijd werd er maar liefst tweehonderd miljoen euro bezuinigd op cultuur. Ook cultuurhuis de Garenspinnerij in Gouda werd in 2015 getroffen door de verminderingen van subsidie. Redacteur Tjanne van der Sanden sprak met Chantal Klerkx, een medewerker van het cultuurhuis. De huidige situatie werd gepeild met de volgende vraag: hebben de grote bezuinigingen op de cultuursubsidie nu nog steeds invloed op de Garenspinnerij?

 • Artikel met geluidsfragment
“We hebben toch heel wat geboortes voorkomen!”

“We hebben toch heel wat geboortes voorkomen!”

GOUDA - Het voederen van duiven en andere overlast veroorzakende vogels is verboden. Zo staat dit ook in de APV van Gouda. De regel is in 2010 opgenomen in de APV maar sinds dien nog niet algemeen bekend. Wel is het aantal duiven fors gedaald. Mede dankzij de duiventil. Een andere initiatief…

 • Artikel met video
Een dure behoefte

Een dure behoefte

We hebben het allemaal wel eens gedaan, wildplassen. Toch kan dit je een flinke boete opleveren. Het verbod op wildplassen is opgenomen in de algemene plaatselijke verordening van Gouda. Maar waarom is wildplassen eigenlijk verboden en is een geldboete bij overtreding wel helemaal eerlijk?

“Dat verzint een normale juf niet”

“Dat verzint een normale juf niet”

"In de wet wordt nu vastgelegd dat scholen leerlingen kennis en respect bijbrengen over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat", aldus de Rijksoverheid op haar website. Sinds eind vorig jaar is de nieuwe wet burgerschapsonderwijs van kracht. In Gouda werkt stichting Trees of Wisdom, onder leiding van Miriam Piña, al een aantal…

 • Artikel met fotogalerij
 • Artikel met geluidsfragment
Verbod happy hour: “Ik doe het toch”

Verbod happy hour: “Ik doe het toch”

Dankzij de algemene plaatselijke verordening is het in de gemeente Gouda verboden om aan happy hour te doen, een periode waarin twee alcoholische drankjes verkocht worden voor de prijs van een. We gingen de straat op om te vragen wat mensen van deze regel vinden. Ook praten we met de eigenaar van café "The Old Inn", die vertelt dat hij op creatieve wijze toch aan happy hour doet.

“Als er bezwaar komt dan merken we het wel”

“Als er bezwaar komt dan merken we het wel”

De Straatbieb Gouda is mogelijk al vijf jaar lang in strijdt met de algemene plaatselijke verordening. In de algemene plaatselijke verordening staat namelijk dat er niks in de openbare ruimte geplaatst mag worden als het niet hetzelfde doel heeft als de bestemming van die openbare ruimte. Wat de Straatbieb doet met deze regel en of zij andere boekhandels in Gouda dwarszitten is te horen in dit fragment.

“Gemeente moet meer betalen”

“Gemeente moet meer betalen”

Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening van Gouda moet de gemeente de eerste twee weken betalen voor de verzorging van een gevonden hond. De gemeente betaalt echter een veel lager bedrag dan aangegeven is in de apv. Zijn er meer onjuistheden te vinden in de apv?

Recordaantal bezoekers in Gouda

Recordaantal bezoekers in Gouda

De gemeente Gouda werkt samen met ondernemers hard aan stadsmarketing en dat heeft succes, Gouda heeft in 2018 namelijk 1,1 miljoen bezoekers mogen ontvangen. Met die hoeveelheid toeristen behaalt Gouda haar in 2012 gestelde doel van 1 miljoen bezoekers per jaar. Er zit aan al die bezoekers ook een keerzijde, het aantal…

 • Artikel met video
‘Trump dreigt met heffing op Goudse kaas’

‘Trump dreigt met heffing op Goudse kaas’

GOUDA – Donald Trump, president van Amerika dreigt nieuwe importheffingen op onder meer Goudse kaas, helikopters, motoren en wijn uit de Europese Unie in te voeren. De Amerikaanse regering heeft een lijst gemaakt met goederen die mogelijk onder een hoger tarief gaan vallen. Het is nu nog een dreiging, maar dit zou…

“De perfecte gelegenheid om samenwerking te vinden”

“De perfecte gelegenheid om samenwerking te vinden”

De gemeente Gouda organiseert dinsdag 2 april een borrel in het kader van Gouda 750 jaar stad in 2022. De bijeenkomst in museum Gouda is voor bewoners en organisaties die activiteiten gaan organiseren tijdens de viering in 2022. Naast netwerken en samenwerken is er deze avond ook ruimte voor een pitch waarbij…

Commotie door plaatsing verkeersborden

Commotie door plaatsing verkeersborden

Voor de ontwikkeling van nieuwbouwwijk Westergouwe zijn er afgelopen week voorbereidingen getroffen voor een aantal omleidingen. Door een administratieve fout werden de verkeersborden eerder geplaatst dan dat de omwonenden op de hoogte waren gesteld.

 • Artikel met geluidsfragment
Duurzaamheid en meer toerisme door eventuele waterbusverbinding Gouda en Rotterdam

Duurzaamheid en meer toerisme door eventuele waterbusverbinding Gouda en Rotterdam

Een waterbusverbinding tussen Gouda en Rotterdam, geluiden zijn dat die er niet zal komen. Goudse partijen, waaronder SGP, willen het hier niet bij laten zitten. Harold Hooglander is een raadslid van de SGP en een van de voorstanders voor de waterbusverbinding. Hij vertelt wat voor hem het grootste voordeel is van een waterbusverbinding tussen Gouda en Rotterdam.

 • Artikel met geluidsfragment
CDA houdt rekening met de secularisatie

CDA houdt rekening met de secularisatie

Secularisatie, de daling van het aantal gelovigen. Het is een veel voorkomend vraagstuk in deze maatschappij. De toenemende secularisatie lijdt tot minder gelovigen in Nederland. Er ontstaat meer en meer afkeer tegen politieke partijen met een geloofsovertuiging in Nederland als gevolg van de daling van het aantal gelovigen. Dit werd nog eens…

 • Artikel met geluidsfragment
Jennifer Kers wil dat de Swing zelf mag bepalen tot hoe laat zij mensen binnenlaten

Jennifer Kers wil dat de Swing zelf mag bepalen tot hoe laat zij mensen binnenlaten

Horecagelegenheden in Gouda moeten zich houden aan een zogenaamde 'half twee regel'. Dit betekent dat je na 01:30 niet meer naar binnen mag bij een kroeg als de Swing. Deze regel is een toevoeging op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV ) van Gouda en is dus ingesteld door de gemeente. Het doel van de regel is om geluidsoverlast tegen te gaan, maar Jennifer Kers, medewerkster van Swing Gouda betwijfelt of deze regel effectief is.

‘Ik ben moedeloos geraakt, maar geloof nog steeds in het concept.’

‘Ik ben moedeloos geraakt, maar geloof nog steeds in het concept.’

Manon Bossard is oprichter van de stichting De Kunst Van Kringloop. Deze stichting zonder winstoogmerk is in 2010 opgericht om te laten zien "dat alles en iedereen waardevol is". Met afval worden nieuwe producten gemaakt door iedereen die dit wil doen. De stichting maakt bijvoorbeeld, kaarsen en sieraden van afval. Alle leeftijden en gemoedstoestanden zijn welkom. Zo wordt er gewerkt aan het milieu en krijgen mensen de kans invulling te geven aan hun leven. Manon heeft echter gemerkt dat het onderhouden van zo'n non-profitorganisatie voor haar bijna onmogelijk is zonder subsidie of basisinkomen.

 • Artikel met video
 • Artikel met fotogalerij
 • Artikel met geluidsfragment

Archief