GOUDA – Dinsdagavond heeft er een Informatieavond plaatsgevonden met betrekking tot de vele woninginbraken de laatste tijd. Deze avond is een initiatief van de gemeente Gouda en wordt ondersteund door ervaringsdeskundigen en de politie. De avond is bedoeld voor de inwoners voor Gouda en biedt hun ook de kans inbreng te brengen bij de oplossing van dit probleem.

In de chocoladefabriek, een bibliotheek/cultureel centrum vond deze avond plaats. Men werd welkom geheten door een woordvoerder van de gemeente, dezw kwam met een korte introductie en nam het verloop van de avond door. Het hoofddoel van deze bijeenkomst: de bewoners en de gemeente met elkaar tot nieuwe oplossingen en afspraken laten komen en deze samen uitvoeren. Als opening van het gesprek kwam de burgemeester Milo Schoenmaker aan het woord. In een verhaal van ongeveer een kwartier kwam hij met een korte samenvatting van de problemen die de afgelopen jaren spelen. Hierin werden cijfers die betrekking hebben tot woninginbraken in de gemeente Gouda besproken. In zijn ambtsperiode die van start ging in 2013 is de criminaliteit in de stad flink gedaald en is het dus een stuk veiliger geworden, dit is ook een van zijn hoofdgedachtes als burgemeester zijnde: de veiligheid vergroten. Echter is op het gebied van woninginbraken niet aan de cijfers af te leiden dat het veel beter gaat de laatste jaren. In 2013 was er een piek van bijna 650 inbraken in een jaar, dit is het opvolgende jaar gedaald naar ongeveer 590 inbraken. In 2015 is het aantal inbraken ten opzichten van 2014 niet gedaald en op gelijk niveau gebleven, dit tot grote spijt van de burgemeester. Al deze gegevens werden onderbouwd met een powerpoint en een fact-sheet.

Om dit probleem tegen te gaan zijn in het verleden al meerder acties ondernomen, het ging hier om: whatsapp-groepen die communicatie met elkaar hebben bij een verdachte situatie of persoon, matrixborden en nog verscheidene andere middelen. Deze middelen hebben echter nog niet de gewenste resultaten afgeleverd en moeten daarom worden verbeterd/veranderd, hiervoor is een ervaringsdeskundige uitgenodigd. De ervaringsdeskundige is in het verleden inbreker geweest en heeft  voor een televisieprogramma van de avro-tros “de inbreker” gewerkt. Hij heeft verschillende Goudse wijken aan een inspectie onderworpen en heeft geconcludeerd dat er aardig wat misstanden waren op het gebied van veiligheid en inbraakpreventie. Dakramen die openstaan en waar men zo in kan klimmen, schuren met gereedschap die niet op slot staan, fietsen in tuinen met de sleutel er nog in. Naar aanleiding hiervan kwam de ervaringsdeskundige met een quote: “ooh en daar een fietsendrager, kan ik de fietsen uit de schuur meteen meenemen”. Met ondersteuning van een dia-voorstelling werden deze misstanden aan de zaal getoond, vele ohh’s en ahh’s klonken. Men was hier duidelijk van onder de indruk.

Naar aanleiding van deze genoemde problemen werd de zaal gevraagd oplossingen voor deze zaken te noteren en onder een sub-groep te plaatsen. Hier kwamen ideeën uit zoals: politie ook deel laten nemen aan buurt whatsapp-groepen, bewoners meer met elkaar laten communiceren en camera’s bij de toegangswegen van wijken.

De gemeente, burgermeester en politie hebben besloten al deze ideeën van de bewoners in overweging te nemen en te kijken wat mogelijk is binnen hun politiek en budget.

Met een kort zaalgesprek en vragen vanuit het publiek werd de avond afgesloten.