GOUDA – Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft twee maanden uitstel gevraagd aan de gemeente Gouda voor de definitieve locatie van het asielzoekerscentrum om goedkeuring te krijgen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Dat werd onlangs bekend gemaakt door de gemeente Gouda.

Het uitstel is aangevraagd, omdat het COA mogelijk wat aanpassingen aan de bestuursovereenkomst wil doen, zodat deze goedkeuring krijgt van de toezichthouder het ministerie van Veiligheid en Justitie (MVJ). Als basis voor de bestuursovereenkomst, gebruikt het COA de wensen van de bewoners, die tot stand gekomen zijn in samenwerking met de gemeente en het bewonersplatform in Gouda. Wat voor aanpassingen het COA aan de bestuursovereenkomst wilden doen, kon het COA nog niet kwijt.

De gemeente is akkoord gegaan met de vraag om uitstel van het COA, maar burgemeester Schoenmaker van Gouda zegt niet met langer uitstel akkoord te gaan. De bewoners hebben recht op duidelijkheid en een uitstel als deze kan weer leiden tot meer onzekerheid onder de bewoners. Volgens burgemeester Schoenmaker wordt er begin 2017 gewoon aan de Prins Willem Alexanderkazerne (PWA kazerne) gewerkt, zodat eind 2017 de eerste 300 bewoners in het azc terecht kunnen.

Vanwege de forse afname van de asielzoekersstroom in de eerste helft van 2016 zijn er minder plaatsen nodig in het azc. Eerder dit jaar waren al vragen gesteld aan de gemeente en het COA over de locatie van het azc, omdat er veel aan de PWA kazerne verbouwd moet worden om het te kunnen gebruiken als azc.  Het asielzoekerscentrum, dat eind 2017 geopend gaat worden, heeft nog geen goedkeuring gekregen van de toezichthouder.

Het MVJ beslist over de financiën van alle asielzoekerscentra in Nederland en kijkt of er nog voldoende vraag is naar een nieuw azc, zoals deze in Gouda.