Vanaf volgend jaar investeert Gouda in projecten zoals een nieuw buurtservicecentrum en een nieuwe sporthal. Daarnaast biedt het oude Stadskantoor straks woonruimte aan jongeren. Dit komt naar voren uit de programmabegroting van 2018 die op 8 november is goedgekeurd door de gemeenteraad.

De burgemeester en wethouders zijn trots op de behaalde resultaten van de afgelopen tijd en de aangenomen begroting. Het is een bijzondere begroting, want het is de laatste van het huidige college. Wethouder Daphne Bergman, die onder andere gaat over de binnenstad, zegt dat het college met de begroting de stad nog bruisender wil maken.

Met deze begroting wordt onder andere ingestemd met de plannen voor een nieuwe sporthal in het Groenenhovenpark waarmee de sportcapaciteit wordt verhoogd. Ook zal een buurtservicecentrum worden opgericht in de oude bibliotheek van Bloemendaal. Daarnaast is besloten om extra maatregelen te nemen om het aantal woninginbraken te verminderen. Burgemeester Milo Schoenmaker is blij met deze preventieaanpak, want hierdoor moeten de woninginbraken verminderen.

Er wordt in Gouda op het moment veel gebouwd en verbouwd. Gouda is in beweging en wordt vernieuwd, aldus wethouder Rogier Tetteroo van wonen en wijkontwikkeling. Met deze ontwikkelingen zullen er meer betaalbare huizen komen. Zo komt er een jongerenhuisvestiging in het oude Stadskantoor. Ook worden gemeentelijke gebouwen verduurzaamd met zonnepanelen en warmwater-collectoren. Wethouder Hilde Niezen die gaat over duurzaamheid in Gouda, vindt het goed om te zien dat het verduurzamen en vergroenen van de stad belangrijke thema’s zijn die naar voren komen.