Voor de ontwikkeling van nieuwbouwwijk Westergouwe zijn er afgelopen week voorbereidingen getroffen voor een aantal omleidingen. Door een administratieve fout werden de verkeersborden eerder geplaatst dan dat de omwonenden op de hoogte waren gesteld.

De nieuwbouwwijk wordt zo duurzaam mogelijk gerealiseerd en maakt minder gebruik van aardgas. In plaats van aardgas wordt er gebruik gemaakt van het electriciteitsnet. Een nieuwe kabel van het centrum naar het westen van de stad moet deze vraag opvangen. Om de overlast voor de Gouwenaars te beperken worden er verschillende maatregelen getroffen. Wij spraken hierover met Eline Blom van AGEL adviseurs.

Update 16/06: De tweede fase van het project (zoals hierboven besproken) is volgens Blom soepel verlopen. De opkomst bij de inloopdag was naar eigen zeggen “prima, maar niet superhoog.” De gemeente heeft samen met de betrokken partijen en mediakanalen zoals de Goudse Post en het AD geprobeerd iedereen op de hoogte te houden. Volgens de woordvoerster heeft het project, na die tweede fase, stilgelegen omdat er een aantal vergunningen niet waren aangevraagd. De derde fase, die vrij direct achter te tweede aan had moeten komen, begint nu in week 25. “Omdat er een aantal dingen niet goed geregeld waren, zoals die vergunningen, mochten we natuurlijk gewoon niet aan het werk. Als niet alles rond is en je doet een vondst in de bodem ben je gewoon de sjaak”, aldus Blom.

Een andere reden van de vertraging is dat het tracé (de route) van de kabel is aangepast. Aanvankelijk zou de kabel langs het Oranjeplein liggen, maar omdat er daar een oud fundament van houten palen ligt zou dat te gevaarlijk zijn. Mocht er tijdens een boring één van die palen geraakt worden, dan zou er bijvoorbeeld een stuk van de grond kunnen inzakken. De nieuwe route gaat daarom niet langs het Oranjeplein, maar langs het voetbalveld van v.v. ONA.

Aangezien nieuwe plannen altijd goedkeuring nodig hebben van alle betrokken partijen was uitstel noodzakelijk. “Het spreidingsgebied is aangepast omdat er nu andere mensen last krijgen van de werkzaamheden. We gaan nog even in overleg met de gemeente of we dan nog een inloopdag organiseren. Ik weet nog niet of dat noodzakelijk is, aangezien we er al eentje hebben gehad. Eigenlijk willen we nog voor de bouwvak begonnen zijn, en dan na de bouwvak verder”, zo luidt de woordvoerster.

Voor bewoners die op de hoogte willen blijven van de werkzaamheden is er: https://www.westergouwe.nl/bewonersportal/bewoners-nieuws/