De nieuwe cultuurnota ‘Het cultureel vermogen van Gouda’ voor 2018-2022 is door de gemeenteraad in juli vastgesteld. De pijlers van de nieuwe nota zijn de C4: Cultuurhuis Garenspinnerij, de Goudse Schouwburg, Museum Gouda en de Chocoladefabriek. Twee van hen, Museum Gouda en Cultuurhuis Garenspinnerij, spreken zich uit over het nieuwe beleid.

“Het is positief dat er een meerjarige visie is op het cultuur- en subsidiebeleid. Ook spreekt er een groot vertrouwen uit van de gemeente in de culturele organisaties”, zegt Conny Lagerweij, hoofd algemene zaken en financiën bij Museum Gouda. Directeur Willem van den Broek van Cultuurhuis Garenspinnerij vindt dat de nieuwe nota laat zien dat de gemeente het belang inziet van een stevige cultuursector in de stad. “Op deze manier kunnen wij echt beleid maken en ons verder ontwikkelen na een moeilijke periode van bezuinigingen.”

Uitgangspunt van de nota is het behoud van een breed cultuuraanbod dat kwalitatief goed, divers, laagdrempelig en samenhangend is voor alle Gouwenaren en bezoekers aan Gouda. Dit wordt gerealiseerd doordat de gemeente samenwerkt met de gesubsidieerde culturele voorzieningen en deze verder helpt te versterken door hen te blijven aanspreken op hun ondernemerschap, zo staat beschreven in de cultuurnota. “Meer ondernemerschap in de culturele instellingen geeft instellingen ook ruimte, omdat ze minder aan subsidievoorwaarden zijn verbonden”, zegt raadslid van D66 Hannie van der Wal-Hortensius.

Het belangrijkste gemeentelijke instrument voor cultuurbeleid zijn de subsidies. De nota geeft aan wat de gemeente verwacht van de gesubsidieerde organisaties. “Om te voldoen aan de verwachtingen van de gemeente moeten we efficiënt omgaan met beperkte middelen en onze faciliteiten optimaal inzetten voor cursussen, lezingen, bijeenkomsten en optredens. Verder werken we intensief samen met de organisaties uit de C4 en de overige culturele organisaties in Gouda”, aldus Van den Broek. Lagerweij vult aan dat er ook goede afspraken gemaakt moeten worden met de gemeente. De subsidies voor aankomend jaar worden in december toegezegd.

Het actualiseren van de cultuurnota is niet alleen belangrijk voor de instellingen zelf, maar zeker ook voor de Gouwenaren, zeggen beide voorzieningen. Volgens Lagerweij zijn de meerjarige visie en de aandacht voor de verschillende culturele onderdelen belangrijk voor de inwoners. Van den Broek vult aan: “Cultuur heeft een belangrijke waarde voor de inwoners en de stad. Omdat wij ook een rol hebben binnen het sociaal domein kunnen we ouderen betrekken bij cultuur, jongeren met een afstand op de arbeidsmarkt mogelijkheden bieden en een grote groep kinderen en jongeren bereiken in het primair en voortgezet onderwijs. Zo ontwikkelen we samen met de buurt plannen om ook nieuwe Nederlanders naar ons centrum te krijgen. Op Koningsdag organiseren wij een gratis familiefestival voor alle Gouwenaren, met cultuur, muziek, kunst, straattheater, multiculturele invloeden en een grote tentoonstelling.”