De gemeente Gouda organiseert dinsdag 2 april een borrel in het kader van Gouda 750 jaar stad in 2022. De bijeenkomst in museum Gouda is voor bewoners en organisaties die activiteiten gaan organiseren tijdens de viering in 2022. Naast netwerken en samenwerken is er deze avond ook ruimte voor een pitch waarbij mensen en organisaties subsidie binnen proberen te halen voor hun idee. De ideeën moeten voldoen aan een aantal criteria, waaronder duidelijk bijdragen aan de toekomst van Gouda.

De pitches zijn onderverdeeld in zes afzonderlijke thema’s. Deze zijn Muziek, Theater & Evenementen, Historie, Kunst & Openbare ruimte, Duurzaamheid & Innovatie, Multicultureel & Diversiteit en Sport & Recreatie. Al deze thema’s komen aan bod om in 2022 de viering van Gouda’s 750 jarig bestaan tot een succes te maken. Om mee te doen aan de wedstrijd om subsidie te krijgen hebben bewoners en organisaties van tevoren de mogelijkheid gehad zich aan te melden voor het evenement.

Projectteam Gouda 750 zegt er het volgende over: “Deze borrel is de perfecte gelegenheid om samenwerking te vinden en je te laten inspireren door de ideeën van anderen. Samenwerking binnen de thema’s maakt de kans dat een idee werkelijkheid wordt alleen maar groter, want ook Gouda 750 willen we met elkaar maken, doen en doorgeven. De pitches worden in steekwoorden vastgelegd en de resultaten worden per thema kort gepresenteerd. Daarna is er tijd voor de borrel en sluiten we de avond af.”

Onder de organisaties die meedoen aan de pitch is ook het Goudse ‘Trees of Wisdom’, een stichting onder leiding van Miriam Piña. Zij wil kinderen helpen hun plek te vinden in de wereld door middel van spelenderwijs leren over het thema burgerschap. De organisatie gebruikt hiervoor twee verschillende spellen en inmiddels zijn er verschillende pilots gedraaid met haar methode. Met deze pitch wil ze graag meer draagvlak krijgen voor haar project.

“We proberen om in 2022 alle scholen in Gouda, en een aantal uit de omgeving, gehad te hebben en daarna een internationaal kindercongres te organiseren. Wij gaan nu van start met één spel, Terra Nova. Dat spelen we dan met de kinderen op de deelnemende scholen en noteren we wat de kinderen te zeggen hebben over hoe ze hun minimaatschappij zouden inrichten. We werven de scholen zelf maar het is heel fijn als de gemeente ons faciliteert in de aanschaf van dit spel”, aldus Piña.