We hebben het allemaal wel eens gedaan, wildplassen. Toch kan dit je een flinke boete opleveren. Het verbod op wildplassen is opgenomen in de algemene plaatselijke verordening van Gouda. Maar waarom is wildplassen eigenlijk verboden en is een geldboete bij overtreding wel helemaal eerlijk?