Het is al een tijd aanwezig, het fietsprobleem op het station van Gouda. Er zijn te veel fietsen voor te weinig plaatsen, hiervoor zijn verschillende problemen aan te kaarten waaronder natuurlijk de hoeveelheid plaatsen. Jaap de Hoog van de fietsersbond Gouda licht toe.