Het college van B en W heeft de programmabegroting van 2018 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college is trots op de behaalde resultaten van de afgelopen periode en op de nieuwe begroting.

Gemeente Gouda heeft zich de afgelopen jaren aan een strak financieel beleid gehouden. Hierdoor kunnen er stevige tegenvallers opgevangen worden. Daarnaast kan er ruimte gemaakt worden voor belangrijke investeringen in de stad en kunnen de lasten van de bewoners omlaag.

In de begroting maakt het college onder andere geld vrij om te kunnen investeren in zowel de preventie als de aanpak van woninginbraken. In 2017 zijn er namelijk meer geslaagde en mislukte pogingen tot woninginbraak doorgegeven, in vergelijking met 2016, aldus cijfers van de gemeente Gouda. Hiernaast maakt de gemeente geld vrij voor projecten zoals een nieuw buurthuiscentrum in de oude bibliotheek en een nieuwe sporthal voor tien jaar naast het Groenhovenbad.

De gemeente heeft haar financiën op orde, wat te zien is aan de gedaalde schulden en aan dat de financiële reserves van de gemeente op peil zijn. Dit komt doordat de gemeente de afgelopen jaren een streng financieel beleid heeft gehanteerd. In de begroting wordt er rekening gehouden met de lokale heffingen die kunnen dalen, waardoor de lasten van de bewoners omlaag gaan.

De begroting wordt in de eerste week van november in de gemeenteraad besproken. Meer informatie over de begroting kan gevonden worden op www.gouda.nl/begroting2018