GoudApot krijgt voor het derde jaar op rij subsidie van de gemeente Gouda. Het gaat hier om een subsidie van €240.000 die is bedoeld voor Goudse burgerinitiatieven. En daarmee is GoudApot uniek. Geen enkele andere stad kent dit systeem, vertelt Coen Helderman van GoudApot in een interview aan deze site.

Helderman werkt al sinds het prille begin bij GoudApot. “Dat was dus eind 2015. Ik ben gevraagd, mede doordat ik bij de gemeente Zoetermeer als projectleider werkzaam ben op het gebied van burgerparticipatie. Ook woon ik in Gouda.” Hij is gevraagd voor zijn functie bij GoudApot door de kennis die hij heeft opgebouwd bij de gemeente Zoetermeer. “Ze zochten iemand die het team zou komen versterken met expertise op het gebied van burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven.”

GoudApot is een organisatie die maatschappelijke initiatieven in Gouda ondersteunt. Denk hierbij aan een cultureel festival of het organiseren van een straatfeest. “We ondersteunen deze initiatieven onder andere in de vorm van advies. Dus door het delen van contacten en het verstrekken van relevante informatie. Voor een belangrijk deel gaat het echter om financiële steun”, vertelt Coen enthousiast.

De gemeente is erg blij met de stichting, mede daardoor kreeg GoudApot voor het derde jaar op rij subsidie. Daar is Coen blij mee. “Ja, het is natuurlijk een bevestiging dat we goed bezig zijn en dat de gemeente ook durft los te laten. Ze durven de verantwoordelijkheden terug te leggen in de samenleving.” Hij legt uit dat er in heel veel steden lokale fondsen zijn waar ook de gemeente geld aan overmaakt, maar GoudApot is op meerdere vlakken uniek. “Zo wordt al het budget dat bedoeld is voor maatschappelijke initiatieven overgemaakt naar de stichting. Bovendien werken wij met beoordelingscommissies van inwoners. Hierdoor is er geen bestuur dat bepaalt welke initiatieven wel of niet goedgekeurd worden.”

Voor die beoordelingscommissies kan elke Gouwenaar zich aanmelden, toch kom je niet zomaar in zo’n commissie. “Er vindt eerst een intakegesprek plaats om te kijken of de wederzijdse verwachtingen kloppen. Vervolgens moeten mensen ook een verklaring omtrent gedrag aanleveren. Als dat verder geen problemen oplevert en de mensen er na het gesprek nog steeds zin in hebben, dan zijn ze van harte welkom.” De commissie krijgt veel verschillende aanvragen binnen en die worden veelal digitaal behandeld.” We hebben een soort intranet. Daarin kan iedereen zijn commentaar plaatsen. Soms gaat de behandeling van een aanvraag dus helemaal digitaal.” Maar bij sommige commissies wordt ook nog ouderwets vergaderd. “Zij doen het liever face-to-face.”

In de afgelopen twee jaar zijn er veel verschillende soorten aanvragen binnengekomen. De aanvraag die Coen het meest is bijgebleven, is die van een natuurspeelplaats in Gouda-Oost. “Door de donaties die wij de initiatiefnemers hebben gegeven, is de kans heel groot dat die natuurspeelplaats er komt. Deels is dat me bijgebleven doordat het onze grootste donatie tot nu toe is, maar ook omdat er problemen in de wijk zijn.” Doordat GoudApot alleen met vrijwilligers werkt, was hier de drempel voor de initiatiefnemers ook niet hoog. “Dat is echt anders dan wanneer de subsidiestroom via de gemeente loopt.”

Uit een in 2017 gehouden enquête blijkt dat Gouwenaars de stichting GoudApot met een 7 beoordelen. Een goede voldoende, maar het kan beter. “Die verbetering zit voor een deel in de doorlooptijden. We streven ernaar om aanvragen, van a tot z, binnen zes weken te beoordelen. Dat gaat vaak goed, maar soms duurt het te lang.” Dit heeft onder andere te maken met het feit dat de commissies bestaan uit vrijwilligers die dit naast hun normale werkzaamheden doen. Dit is overigens niet het enige verbeterpunt. “Als aanvragen zijn afgewezen, moeten we nog beter uit gaan leggen waarom de aanvraag is afgewezen.”

De stichting gaat nu het derde jaar in en iedereen is tevreden. De toekomst ziet er dan ook rooskleurig uit. “Wij denken dat we een heel mooie formule in handen hebben en dat we op een goede manier werken. Wij staan er dan ook klaar voor om met grotere budgetten te gaan werken. Verder zijn we ook nog aan het nadenken of we ons nog specifieker moeten richten op bepaalde doelgroepen of wijken.” Coen kaart aan dat vooral allochtonen en jongeren GoudApot voorheen nog moeilijk konden vinden. “Dat zijn groepen die GoudApot gelukkig steeds beter weten te vinden, maar het kan altijd beter.”

Een nieuw jaar en dus ook nieuwe kansen, maar ook een mooie tijd om terug te blikken. Coen vertelt dat hij tevreden is met de afgelopen jaren. “Het kan altijd beter. Ik denk echter dat Gouda met GoudApot goud in handen heeft. Wij hebben iets gevonden waar de hele stad nog een hele tijd mee vooruit kan.”