GOUDA – In 2022 heeft Gouda 750 jaar stadsrechten en dit zal vanzelfsprekend uitgebreid gevierd worden. Om onder Gouwenaren enthousiasme te creëren voor dit feest, wordt er tot die tijd jaarlijks aandacht aan besteedt aan de hand van een centraal thema. Voor de jaren 2017/2018 is dat thema ‘Gouda smaakt naar meer’.

De gemeente hoopt dat de hele stad bij dit thema aanhaakt en meedoet; ondernemers, de culturele sector, het toerisme, bewoners, scholen, kortom; iedereen.

Op initiatief van de gemeente wordt er een fonds opgericht dat zal helpen deze activiteiten mogelijk te maken. Dit fonds krijgt de naam Fonds 1272. Onder andere het Groene Hart Ziekenhuis, Gouda Onderneemt en Historisch Platform Gouda hebben zich als ambassadeur verbonden aan het initiatief. Wethouder Daphne Bergman vermeldt dat de gemeente als basis 100.000 euro heeft gestort in het fonds en deze elk jaar tot 2022 aanvult met 50.000 euro.

In een bestand op de website van de gemeente Gouda genaamd ‘Uitgangspuntennotitie Cultuurnota 2017-2022’ staat beschreven wat de gemeente zowel hoopt te bereiken. De gemeente heeft hierbij zes speerpunten vastgesteld. Zo wil de gemeente zich blijven inzetten op een groot bereik en brede participatie in cultuur en cultuureducatie, zich richten op toekomstbestendige infrastructuur, cultuur en economie stimuleren, het sociale domein versterken, een realistisch budgettair kader opstellen en zich richten op een duidelijke besluitvorming.

De oprichting van dit nieuwe fonds is bedoeld om de band tussen bewoners met de stad te verstevigen. De gemeente wil hiermee trots, saamhorigheid, historisch besef en samenwerking in Gouda stimuleren. De stad wil tijdens het 750 jarige jubileum niet alleen naar het verleden kijken, maar ook naar de toekomst. Waar denkt men aan bij de naam Gouda? Hoe is de stad door de jaren heen gevormd en waar wil het naartoe? Hoe is het om hier te wonen, te werken en naar school te gaan? Fonds 1272 verbindt het verleden met het heden en brengt inwoners, ondernemers, cultuur, toerisme, scholen en velen anderen bij elkaar.