Groenlinks wil graag dat Gouda groener wordt. Dit staat in het collegeplan dat is voorgelegd aan de gemeente Gouda.

Gouda moet groener, en dan vooral in het centrum. Fietsstallen worden groter, zodat je je fiets er makkelijker kwijt kunt. Ook wordt er strenger gelet op hoe de fietsen gestald zijn.Verder moeten gemeentelijke panden verduurzaamd worden, dit moet gaan werken als een aansporing voor de bewoners van Gouda om hun eigen panden ook duurzamer te maken. Groenlinks wil ook dat er meer stadsnatuur komt, dit wil de partij door een groenfonds, financiering door de gemeente, bereiken. Volgend jaar zal de nieuwe coalitie beslissen of dit groenfonds er ook echt komt.