Iedereen heeft er altijd een mening over, politiek. Toch hebben partijen hebben al jaren te maken met een daling aan leden. Zeker op lokaal niveau zijn er weinig mensen die zich actief inzetten op politiek gebied. Jongeren die lid zijn zie je ook niet vaak en als het dan ook nog eens een Christelijke partij betreft zijn veel mensen hun interesse al verloren. Toch heeft de ChristenUnie ongeveer 200 leden in Gouda waaronder Erik Busstra (1991) en Jasper Janssen (1994) van de jongerenorganisatie Perspectief.

Wat doen jullie in het dagelijks leven?

Jasper: We hebben allebei maatschappelijk werk gestudeerd, ik studeer nog deeltijd. Ik zit nu in mijn vierde jaar. Daarnaast heb ik twee banen, eentje in Rotterdam daar ben ik twaalf uur in de week bezig met een schuldhulpverleningstraject bij stichting DOCK. En ik heb een eigen stichting in Gouda: samen voor goud, kort gezegd helpen wij jongeren tot 27 jaar aan vrijwilligers werk. En ik ben natuurlijk politiek actief.

Erik: Ik ben ook maatschappelijk werker, wel al afgestudeerd. Sinds begin dit jaar werk ik bij Gevangenenzorg Nederland. Daar begeleid ik vrijwilligers die bij gevangenen op bezoek gaan. Ik ben ook al enige tijd actief binnen de politiek. Ik ben nu sinds een jaar echt actief voor de landelijke perspectief, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie. Vanaf februari van dit jaar ben ik ook woonachtig in Gouda, en politiek actief als fractieondersteuner. Sinds kort zijn Jasper en ik ook coördinatoren van de jongerenafdeling en daarnaast betrokken bij de landelijke speerpunten van de organisatie.

Jullie zijn lid van de ChristenUnie, wat zijn de algemene standpunten en idealen van deze partij?

Erik: Het uitgangspunt is politiek bedrijven dat door de Bijbel is geïnspireerd. Dat klinkt meteen heel Christelijk en dat is het ook wel eigenlijk. Maar tegelijkertijd is het ook gewoon een kwestie van verantwoord besturen. Dat werkt zich uit op zoveel verschillende thema’s op zo’n manier dat de ChristenUnie ook niet echt een linkse of rechtse partij te noemen is. Dat maakt het heel lastig om in een notendop de standpunten te benoemen.

Jasper: Ik heb gisteren toevallig het verkiezingsprogramma gelezen, en de twee hoofdpunten zijn eigenlijk: het verkleinen van kloven tussen verschillende bevolkingsgroepen en het vergroten van de vrijheid.

Hoe kan je vrijheid vergroten als je nog altijd gebonden bent aan een geloof? Dat kan je toch minder vrij noemen.

Erik: Nee dat denk ik juist niet. Op het moment dat jij zegt: ik wil mijn geloof kunnen uiten, dan betekent dat ook dat je anderen die ruimte gunt. Ik denk dat je daarmee de vrijheid alle ruimte geeft in plaats van aan het inperken bent.

Hoe passen jullie eigen opinies binnen het kader van de ChristenUnie?

Erik: Dat is denk ik het leuke aan de jongerenorganisatie, ik denk dat jongeren op sommige punten wat progressiever zijn en een andere mening hebben. Ik kan niet voor ander partijen spreken maar ik weet dat daar bij de ChristenUnie veel ruimte en waardering voor is. Als je kijkt naar een landelijk congres van de ChristenUnie hebben we daar als jongeren ook echt iets in te brengen en kunnen we ons stempel daar op drukken. Dat zijn soms thema’s waar we anders over denken dan de ChristenUnie. Dat spanningsveld en het creëren van de discussie is denk ik het sterke van de ChristenUnie.

Jasper: Zeker lokaal is er veel ruimte om je eigen visie in te brengen.

Hoe zijn jullie betrokken bij lokale besluitvorming?

Erik: Besluitvorming is natuurlijk een lastig verhaal omdat wij daar geen stem in hebben. Dus het is met name meedenken en meepraten binnen je eigen fractie en daar je mening geven. Dat doen wij beide op ons eigen vakgebied, Jasper meer op schuldhulpverlening en arbeid en ik op het sociale domein.

Jasper: Ook  landelijk kan je met perspectief de ChristenUnie-fractie beïnvloeden, niet de stemming in de tweede kamer maar wel wat daaraan vooraf gaat.

Erik: Een mooi voorbeeld daarvan is dat anderhalf jaar geleden perspectief het initiatief heeft genomen om een jongerencontract te initiëren. Ze zijn daarmee in samenwerking met de ChristenUnie naar de kamer gegaan om jongeren makkelijker te laten huren. En uiteindelijk is die wet ook daadwerkelijk aangenomen. Het boeiende daarvan is dat wij daarmee volgens mij de enige jongerenorganisatie zijn die daadwerkelijk een wet voor elkaar heeft gekregen.

Hoe belangrijk is het Christelijke geloof voor jullie en in hoeverre speelt dat een rol in je leven?

Erik: Een grote rol. Het is een overtuiging, en ik ben daar ook tot diep in mijn hart van overtuigd. Dus dat betekent dat ik mijn leven op een bepaalde manier vorm wil geven. Ik doe ook mijn werk vanuit die overtuiging, ik werk bij een Christelijke organisatie en ik geloof dat wanneer je vanuit een overtuiging werkt, dat je dan ook beter je werk kan doen. Hetzelfde geldt voor politiek, als je door je passie en overtuiging ergens voor gaat vind ik dat sterker dan wanneer je dat doet zonder die overtuiging.

Jasper: Het christelijke geloof speelt een grote rol in mijn leven. Het is voor mij niet een idee waar je het wel of niet mee eens bent. Het christelijke geloof is voor mij een basis waarop ik mijn keuzes maak in het leven. De waarden en normen die uit het christelijk geloof voortkomen zijn voor mij richtlijnen om naar te leven. Dat is ook één van de redenen dat ik in het sociaal domein actief ben binnen mijn werk.

Afgelopen periode is de uitbreiding van de euthanasiewetgeving veel in het nieuws geweest, de ChristenUnie heeft een motie van afkeuring ingediend. Hoe kijken jullie daar persoonlijk tegenaan?

Jasper: Ik vind het zelf een interessante discussie. Het gaat over het voltooide leven maar ik vind het heel gek dat zoiets bestaat want ik denk dat elk leven waardevol is. Je zou eigenlijk moeten kijken naar die groep mensen die hun leven als ‘’voltooid’’ beschouwen en een manier zien te vinden om hen weer te betrekken in de maatschappij. Daar word veel te weinig aandacht aan gegeven.

Erik: Waarom willen mensen nou simpelweg niet meer leven? Die vraag word helemaal niet gesteld. Er zit een reden achter dat mensen niet meer willen leven en dat is iets om diep triest over te zijn en niet iets om je politiek mee te profileren. Je creëert dan een situatie waarin je eigenlijk zegt: ‘’je leven is voltooid, dus we moeten je niet meer’’.

In principe kiest die persoon daar toch zelf voor?

Erik: Dat is dus de vraag. Er is altijd een grote mate van omgevingsdruk. Daar worden mensen door beïnvloed, vaak zelfs zonder dat ze dat zelf weten. Als je als samenleving gaat zeggen dat er op een gegeven moment sprake is van een ‘’voltooid leven’’ dan geef je het leven eigenlijk een bepaalde houdbaarheid. Terwijl er heel veel mensen zijn die zeggen: ‘’ik ben eenzaam en ik zou meer contact willen hebben en ik zou weer van betekenis willen zijn.’’ Je moet juist naar een manier zoeken waarop deze mensen wel weer van waarde kunnen zijn

Hebben jullie nog doelen die jullie willen behalen werk gerelateerd of in de politiek?

Erik: We hebben denk ik allebei een drive om juist de kwetsbare groepen te vertegenwoordigen. De politiek is dan ook een logische manier om dat te bereiken. Dit kan ook op een beleidsfunctie. Maar dat is wel iets wat ik graag zou willen doen.

Jasper: Daar sluit ik me wel bij aan. Het is niet mijn doel om in de gemeenteraad te komen of in de tweede kamer, het is mijn doel om die mensen te vertegenwoordigen.