De gemeenteraad heeft afgelopen avond toestemming verleend aan het college van B en W om een besluit te nemen over het vaststellen van de regeling ‘Groenalliantie Midden-Holland’.

Tijdens de besluitvorming op 25 oktober van de gemeenteraad over de gemeenschappelijke regeling ‘Groenalliantie Midden-Holland’ een besluit genomen. De documenten over deze regeling zijn veranderd vanwege het feit dat gemeente Alphen aan den Rijn is uitgetreden van gemeente Midden-Holland en is aangetreden in gemeente Zuid-Holland. Er is besloten dat per 1 januari 2018 het algemeen bestuur voor gaat stellen deze regeling te wijzigen, dan kan dit een wetsvoorstel worden. Het is nu nog een te behandelen vergaderstuk. ‘’Indien alle betrokken colleges van de provincie het wijzigingsbesluit tijdig vaststellen, kan het nog dit jaar in de Staatscourant worden bekend gemaakt en per 1 januari 2018 in werking treden’’, staat in het document over het raadsvoorstel wijzigingsbesluit van de gemeente Gouda.

Het college van B en W heeft eerder om het verlenen van toestemming gevraagd om de regeling ‘Groenalliantie Midden-Holland’ vast te stellen. Deze wijzigingen gaan over juridisch-technische aanpassingen van de tekst omdat Alphen aan den Rijn eruit is gehaald. Met de nieuwe regeling vervalt de toepassing van de Provinciewet. De Gemeentewet komt er voor in de plaats. Ook verschuiven de toezichthoudende taken naar de provincie en zo zullen de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland toezicht gaan houden op de begroting en jaarrekening.

Groenalliantie Zuid-Holland gaan over nieuwe projecten in recreatiegebieden in samenwerking over de regeling tussen de provincie Zuid- Holland en de gemeenten Gouda, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard en Alphen aan den Rijn. Ze behartigen de belangen van natuur, landschap en openluchtrecreatie in recreatiegebieden. In het werkgebied van de deelnemende gemeenten ontwikkelen en beheren ze in totaal 817 hectare natuur- en recreatiegebied. Ruim 80% daarvan is eigendom van de alliantie. Ook investeert ze in wandel-, fiets- en vaarroutes.