Sinds 25 mei 2018 geldt in de gehele EU de Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG).
Deze AVG zorgt onder meer voor een versterking en uitbreiding van de privacy rechten van iedere burger en voor meer verantwoordelijkheden voor organisaties.
Zogenaamde privacy-toezichthouders kunnen zelfs boetes tot 20 miljoen euro opleggen aan organisaties en overheden die de AVG overtreden. Maar wat betekent deze verordening in de praktijk nu voor bedrijven en overheden in bijvoorbeeld het Sociaal Domein. Een gesprek hierover met Maarten Halkes, vestigingsmanager van YER in onder andere Zuid-Holland, een Detacheringsbedrijf gespecialiseerd in het plaatsen van specialisten bij de overheid.